Soms gaan veranderingen in Tanzania erg snel. Zo ook nu weer in Haydom Hospital. Vanwege veranderingen binnen het team kwam de post van financieel directeur (CFO) van het ziekenhuis vrij en is Jonas Rosenstok vanwege zijn economische expertise gevraagd deze rol te vervullen. Deze rol wordt nu door Jonas ingevuld. Hij ervaart het als een grote uitdaging om deze functie te vervullen. Haydom Hospital is een enorme grote organisatie. Het ziekenhuis telt 430 bedden en er zijn ruim 700 personeelsleden.

Om nieuw in een grote organisatie te komen is altijd wennen en dit geldt des te meer als je ook de lokale interne politiek moet gaan leren begrijpen. Jonas werkt nu aan externe betrekkingen & fundraising, het opzetten van een interne controle en zet zijn expertise in voor wat betreft het IT-gebeuren van het ziekenhuis. Vanwege de management omstandigheden doet Jonas nu ook tijdelijk de inkoop voor het ziekenhuis.

Hoewel het dus niet altijd gemakkelijk is vindt Jonas het werk erg bevredigend. Met name als hij ziet dat het delen van zijn kennis en kunde er toe leidt dat er iets concreet verbetert in de organisatie en dat dit weer een positieve energie impuls geeft aan het managementteam.

Als Stichting zijn we erg blij dat Jonas zijn talenten nu optimaal gebruikt worden en dat hij een verschil kan zijn voor het ziekenhuis.

Mayke en Jonas Rosenstok