Xander Pijnappel werkt sinds een jaar in het managementteam van Haydom Hospital en wordt ondersteund door Tweega Medica. Hoewel het geen directe medische ondersteuning betreft, zijn we van mening dat de uitzending van Xander grote impact heeft op de medische zorg in het ziekenhuis. Met name ook uit eigen ervaring kunnen we zeggen: als het management goed functioneert dan is de kans veel groter dat het ook op de medische werkvloer goed loopt.
Het ziekenhuis heeft aangegeven momenteel met name behoefte te hebben aan medisch specialisten en minder aan allround-inzetbare (uiteraard minder op één gebied-gespecialiseerde) tropenartsen. Daarom hebben we, na de laatste uitzending van Mayke Franssen (tropenarts) en haar man Jonas Rosenstok (financial manager) die recent zijn teruggekomen na enkele jaren Haydom, nu geen nieuwe tropenarts uitgezonden naar Haydom.
Xander: “Er zit voor mij al bijna weer een jaar op in het management team Haydom. Momenteel ben ik vooral met fondsenwerving bezig, hetgeen een grote uitdaging is. Door de vluchtelingencrisis in Europa is er weinig ruimte bij donoren voor geld voor ontwikkelingssamenwerking. Alle ogen zijn gericht op de humanitaire hulp in het Midden-Oosten en alle vluchtelingen die Europa binnenkomen.

Wij als Haydom Lutheran Hospital moeten echter ook verder. Vanwege de goedkope zorg die we aan de arme mensen hier aanbieden, kunnen we niet zonder hulp van buitenaf. Onze outreach kliniek levert bijvoorbeeld basiszorg aan arme (zwangere) vrouwen en kinderen, inclusief vaccinaties, en screening op baarmoederhalskanker, die ze anders niet zouden krijgen. Aangezien deze mensen te arm zijn om dit soort zorg te betalen, en te ver weg wonen om naar het ziekenhuis te komen, zou het stopzetten van de kliniek vanwege een tekort aan fondsen desastreus zijn.

We zijn daarom hard opzoek naar mensen en instituties die onze willen helpen dit programma voort te zetten. Ondertussen werken wij hier met z’n allen keihard verder om dit ziekenhuis draaiende te houden en onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden.”

ADDENDUM:
Najaar 2016 kregen we bericht van Xander Pijnappel uit Haydom Lutheran Hospital dat hij zijn ontslag had ingediend, met als reden dat de samenwerking met sommige van de bestuursleden van het ziekenhuis niet goed verliep hetgeen hem belemmerde in zijn werkzaamheden. Xander Pijnappel werkte sinds ruim een jaar in het managementteam van Haydom Hospital en werd ondersteund door Tweega Medica. Hoewel het geen directe medische ondersteuning en een bescheiden ondersteuning onzerzijds betrof, waren we van mening dat de uitzending van Xander grote impact zou hebben op de medische zorg in het ziekenhuis. Met name ook uit eigen ervaring kunnen we zeggen: als het management goed functioneert dan is de kans veel groter dat het ook op de medische werkvloer goed loopt.
Tweega Medica betreurt natuurlijk de vroegtijdige beëindiging van zijn contract maar de overwegingen zijn begrijpelijk en het illustreert eens te meer dat samenwerken in en met een andere cultuur niet altijd even gemakkelijk is.
Haydom blijft een potentiële partner voor toekomstige uitzendingen. Tweega Medica heeft reeds een lange relatie met het ziekenhuis en al veel tropenartsen en hun eventuele partners zijn succesvol naar het grote plattelandsziekenhuis uitgezonden geweest in het verleden.