Xander Pijnappel woonde en werkte al enkele jaren in Tanzania. Hij solliciteerde in het najaar bij Haydom Hospital en is van plan om lange tijd in het ziekenhuis werkzaam te blijven.  Tweega Medica ondersteunt Xander in zijn uitzending omdat de stichting al een lange geschiedenis heeft met Haydom en we nu met een kleine ondersteuning wel een enorme impact kunnen maken; als het management goed functioneert dan is de kans groter dat het ook op de werkvloer goed loopt. Xander vertelt:

“Ik ben nu zes maanden werkzaam hier en ik beschouw mezelf als aardig ingewerkt. Mijn takenpakket is behoorlijk divers, maar daarom ook interessant en uitdagend. Mijn voornaamste taak hier is het opzetten en managen van een fundraising afdeling, die vooralsnog wel op papier bestond, maar nog niet over concrete afdelingsplannen, strategieën en procedures beschikte. Daarnaast stuur ik echter ook een aantal processen aan die tot verdere professionalisering dienen te leiden van het algemeen management. Deze processen betreffen onder andere de geleidelijke invoering van een volledig gedigitaliseerd management informatie systeem, de transformatie van afdelingshoofden naar allround moderne managers, het invoeren van een systeem van job descriptions met een eenduidige verantwoordelijkheidsstructuur en management door middel van het gebruik van kritische prestatie-indicatoren.

Werkdagen zijn hier vaak lang en het weekend wordt ook weleens overgeslagen. Maar de sfeer is altijd goed en iedereen van schoonmaker tot medisch specialist tot afdelingsmanager is tot op het bot gemotiveerd. Het ziekenhuis is wat dat betreft vaak net een grote familie. Het is wat mij betreft dan ook een kwestie van tijd totdat Haydom Lutheran Hospital het beste ziekenhuis in Tanzania zal zijn!”