Tweega Medica is verheugd met het kunnen starten van een nieuwe uitzending van tropenarts Marloes Frijters en partner Kasper Nobel (business consultant) naar Kabanga Hospital. In samenwerking met de AFAS Foundation zullen Marloes en Kasper samen met Grace en Ogendo de komende jaren gaan werken aan een groot ziekenhuisverbeterproject naast hun klinische tropenartsenwerk in het ziekenhuis. Hieronder stellen Marloes en Kasper zich voor.

“Wij zijn Kasper Nobel en Marloes Frijters, nét getrouwd, en gaan vanaf 1 oktober dit jaar beginnen in het Kabanga Hospital in noordwest Tanzania. Marloes is dit voorjaar afgestudeerd als AIGT (Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde), en Kasper werkt als business consultant bij Arlande waar hij zich de afgelopen jaren bezig hield met (digitaliserings) verandertrajecten.
Al voordat we elkaar 5 jaar geleden ontmoetten hadden we allebei de ambitie om in het buitenland te werken in een limited resource setting, maar hebben beiden eerst meer werkervaring opgedaan. Vorig jaar heeft Marloes voor haar afstudeerstage in Haydom in Tanzania gewerkt, waar Kasper een ruime maand op bezoek is geweest. De zoektocht naar een baan voor ons samen is toen begonnen, en we zijn ontzettend enthousiast over de ‘duobaan’ die we gaan vervullen. 
Het Kabanga Hospital heeft de afgelopen 2 jaar, mede dankzij de tomeloze inzet van Grace en Ogendo, flinke stappen vooruit gemaakt. Met financiële steun van AFAS foundation, hopen we de komende jaren een aantal grote verbeter- en verandertrajecten in gang te zetten. Hiermee zal het ziekenhuis verder uitgroeien tot een regional referral hospital dat kwalitatief goede verwijszorg kan leveren aan de inwoners van Kigoma regio, een van de armere regio’s van het land. Zorg die nu onbereikbaar ver weg is. Kasper zal als programmamanager samen met het lokale management (o.a. Ogendo) verantwoordelijk worden voor dit traject. Marloes zal als tropenarts in het ziekenhuis gaan werken, en daarnaast haar kennis en ervaring uit de sustainable development hoek inzetten voor het programma. 
We kijken er ontzettend naar uit om te beginnen, en zijn dankbaar voor de samenwerking die we de afgelopen maanden al hebben mogen ervaren met Grace en Ogendo, Tweega Medica en de Kabanga Hospital Foundation tijdens het schrijven van het projectvoorstel. We zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen en onze ervaringen de komende tijd!”

Vanuit het Bestuur:
Samen op weg naar een gezonde toekomst voor Kabanga Referral Hospital: “giving them back their hope and their lives”

De afgelopen maanden hebben we met het team van Kabanga hard gewerkt aan een voorstel richting de AFAS foundation, om de komende jaren het ziekenhuis weer gezond en goed draaiende te krijgen, waarbij het op eigen benen kan staan en de regio kan bedienen van goede medische zorg.
Het doel is dat het Kabanga Referral Hospital over 5 jaar in de gehele regio Kigoma bekend staat als een toegankelijk, betrouwbaar en kwalitatief goed ziekenhuis met regional referral status. Je kunt er terecht voor betaalbare specialistische chirurgische, internistische, gynaecologische en kindergeneeskundige zorg. Het ziekenhuis wordt gezien als een stabiele en aantrekkelijke werkgever met een goed opleidingsklimaat. De organisatiestructuur en financiën van het
ziekenhuis zijn goed georganiseerd. Met de inkomsten die het ziekenhuis genereert vanuit de (verzekerde) patiënten en de overheidssubsidies, kan het onafhankelijk functioneren met
enige financiële buffers/reserveringen.
We zijn als bestuur en namens onze vertegenwoordigers in Kabanga zeer trots op het ingediende plan en danken de AFAS foundation voor de fijne samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen. Vanaf 1 oktober gaat het avontuur van Kasper en Marloes in Kabanga beginnen en we zullen u goed op de hoogte houden van de vorderingen ter plaatse.