Alweer 2,5 jaar zijn Grace Bambe (tropenarts) en Ogendo Simon (arts) uitgezonden naar Kabanga Hospital in Tanzania. Kabanga Hospital is een plattelandsziekenhuis (183 bedden) in de westelijke grensregio van Tanzania. Geschat beslaat de catchment area populatie van het ziekenhuis ongeveer 700.000 mensen. Doordat het ziekenhuis erg afgelegen ligt, is het moeilijk om dokters te vinden die in het ziekenhuis willen en kunnen (blijven) werken.

Vanaf 1 oktober 2022 zijn Marloes Frijters (tropenarts) en Kasper Nobel (business consultant) Grace en Ogendo komen versterken in Kabanga Hospital. Voor hun uitzending en het Kabanga Hospital Verbeter Project is de AFAS Foundation onze funding partner. Het is heel bijzonder en fijn dat het ziekenhuis dankzij de AFAS Foundation in de komende jaren zo’n verbeterslag kan maken. Tweega is dankbaar om dit bijzondere project in samenwerking met de AFAS Foundation te kunnen doen. 

Marloes en Kasper vertellen:

“Een half jaar onderweg!

De tijd vliegt en voor je het weet zitten de eerste zes maanden van ons verblijf hier erop. Een mooi moment voor reflectie. 

Het AFAS programma heeft in de afgelopen zes maanden vorm en structuur gekregen. We hebben een programmateam van zo’n 10 mensen waarmee we elke twee tot drie weken vergaderen over alle projecten. Ieder lid is projectleider van één of meer projecten en presenteert de voortgang. De eerste meetings liepen altijd vér uit, maar inmiddels hebben we een goede modus gevonden. Iedereen heeft geleerd efficiënter te presenteren en vaak zijn we (net niet) op tijd klaar. Ook zijn de eerste projecten afgerond! Sinds december is de nieuwe fysiotherapie afdeling geopend met nieuwe apparatuur. Deze is drukbezocht met een vervijfvoudiging van het patiëntaantal (inmiddels 25-30 per dag). Ook hoeven we niet meer met patiënten en materiaal door de regen nu alle belangrijke wandelpaden in het ziekenhuis overdekt zijn. De definitieve versie van een ambitieus landplan met de visie voor Kabanga Hospital over 10-20 jaar volgt volgende week via de architect. 

Andere projecten lopen, met name in de voorbereiding, wat langzamer dan we verwacht hadden. Dit komt omdat we niet alleen een apparaat kopen of gebouw bouwen, maar ook direct aandacht besteden aan de processen eromheen, bijvoorbeeld het aanpakken van de afvalverwerking en -scheiding in het ziekenhuis bij de aankoop van een vuilverbrandingsoven. Door het AFAS programma krijgt het onderwerp plots aandacht van het management team, en dat willen we maximaal benutten! 

Daarnaast gaat het werk met patiënten gewoon door. De maand januari was relatief rustig omdat mensen weinig geld te besteden hebben in dit deel van het jaar. December is een dure maand met de feestdagen, betaling van schoolgeld, en de oogst die nog niet binnen is. Het wordt nu alweer een stuk drukker in het ziekenhuis, en zeker als de oogsttijd aanbreekt verwachten we veel patiënten met problemen die écht niet langer meer kunnen wachten. Voor sommigen is dat helaas te laat, anderen kun je gelukkig toch helpen. Zo was er een patiënte van 29 jaar waarbij in verband met vaginaal bloedverlies en een positieve zwangerschapstest al drie keer de baarmoeder schoon was gemaakt/curretage had plaatsgevonden. Ze werd verwezen met bestaande bloedarmoede vanuit één van de omliggende vluchtelingenkampen. Bij echografisch onderzoek bleek er vocht in de buik te zitten en werd een sterk vergrote eierstok gezien. We hebben het geluk dat ons laboratorium niet alleen een zwangerschapstest als positief/negatief afgeeft, maar ook de hoeveelheid zwangerschapshormoon kan bepalen. Dit bleek torenhoog, waarmee de verdenking op een choriocarcinoom (kwaadaardige tumor van trofoblast/vroege placenta cellen) werd bevestigd. Patiënte is de volgende dag na twee bloedtransfusies naar Mwanza (10 uur hiervandaan) gegaan voor de behandeling. Gelukkig is deze kankersoort, zelfs bij uitzaaiingen, meestal goed te behandelen. 

Naast het klinische werk en AFAS programma zijn we ook steeds meer betrokken bij het verbeteren van de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld door het geven van onderwijs/trainingen aan het personeel. Marloes heeft samen met een bezoekende ANIOS een ABCDE-training georganiseerd voor de artsen, clinical officers en de spoedeisende hulp verpleegkundigen. Uitdagende scenario’s zorgden voor wat zweetdruppels hier en daar, maar uiteindelijk hebben bijna alle simulatiepatiënten het overleefd. Kasper coacht via 1-op-1 gesprekken leden van het managementteam en helpt bijvoorbeeld HR met het ontwikkelen van hun strategie (jaarplan). Ook zijn we onderdeel geworden van het ‘Quality Improvement Team’ dat lopende problemen in de klinische zorg oppakt. Dit is recent nieuw leven ingeblazen. Onder de leiding van een van de senior nonnen, tevens arts, wordt onder andere gewerkt aan het verbeteren van infectiepreventie, patiëntrechten en -plichten, een pre- en postoperatieve checklist, en de transformatie van papier naar digitaal op de afdelingen. Vooral dat laatste is een behoorlijke klus, waar onze post-its goed van pas komen om het overzicht niet te verliezen.”

Grace en Ogendo vertellen:

Het gaat goed met ons in Kabanga! Sinds de start van het AFAS project is er een extra dimensie toegevoegd aan ons werk. Naast de dagelijkse patiëntenzorg zijn we ook bezig met projectmanagement. 

 

Grace is bezig met het aanschaffen van een autoclave (sterilisatie machine) voor algemeen gebruik in het ziekenhuis, zoals het steriliseren van chirurgische instrumenten en doeken. Dit project is inmiddels onderdeel geworden van een sterilisatie unit, waarbij het ziekenhuis een gebouw gaat bouwen dat gaat functioneren als wasruimte en sterilisatie unit in één. Het bouwen heeft helaas vertraging opgelopen omdat we wachten op een richtlijn vanuit de overheid die ons duidelijk gaat maken aan welke eisen het gebouwprecies moet voldoen. 

Verder is ze blij aan het werk op de nieuwe couveuseafdeling. Het patiëntaantal groeit daar ook, gemiddeld liggen er nu zes opgenomen patiënten. Het verpleegkundig team moet nog groeien in kennis en vaardigheden maar er zijn al grote stappen gemaakt. Zo hebben we recent een pasgeborene opgenomen die te vroeg geboren is na 35 weken zwangerschap, via een keizersnede gehaald omdat de moeder een ernstige zwangerschapsvergiftiging had. De baby woog slechts 1300 gram, had ademhalingsproblemen en moeite om zijn temperatuur op peil te houden. We hebben de baby in de couveuse aan de zuurstof gelegd en dat maakte binnen een paar uur het verschil tussen leven en dood. De baby stabiliseerde binnen korte tijd en heeft na een aantal weken het ziekenhuis kunnen verlaten met een mooi gewicht van 2kg! 

Ogendo is benoemd tot “Head of Clinical Services”. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is om de zorg voor alle patiënten die naar ons ziekenhuis komen in goede banen te leiden. Hij is dagelijks, naast de patiëntenzorg, bezig met alle logistieke zaken die dokters en patiënten betreffen. Hij functioneert als tussenpersoon tussen het managementteam, de dokters, de zorgverzekeringen en de patiënten. Dit geeft ook een andere dimensie aan het werk en hij is dit met plezier aan het ontdekken.

Na ruim 2,5 jaar in Kabanga zijn er nog steeds nieuwe uitdagingen en meerdere rollen die op ons afkomen en dat maakt ons werk hier erg bijzonder!”