Vanaf 1 oktober 2022 zijn Marloes Frijters (tropenarts) en Kasper Nobel (business consultant) Grace en Ogendo komen versterken in Kabanga Hospital. Ook voor hun uitzending en het Kabanga Hospital Verbeter Project is de AFAS Foundation onze funding partner. Het is heel bijzonder en fijn dat het ziekenhuis dankzij de AFAS Foundation in de komende jaren zo’n verbeterslag kan maken. Tweega is dankbaar voor de samenwerking binnen dit bijzondere project.

“Op het moment dat ik deze blog schrijf zitten we te wachten op het vliegtuig dat ons naar Nederland brengt voor bezoek aan familie en vrienden. Na elf maanden heerlijk om iedereen weer in de armen te kunnen sluiten, en ook fijn om even wat afstand te nemen van het werk en het ziekenhuis.

Het is druk geweest de afgelopen maanden met hoge patiëntenaantallen, vertrekkend personeel (met name richting overheidsziekenhuizen) en een groot aantal ‘change’ projecten dat extra energie vraagt door tekortschietende leveranciers. Zo heeft de leverancier van de generator al twee keer bevestigd dat de generator bij hem is aangekomen in Dar es Salaam, maar heeft een fysiek bezoekje aan zijn opslagplaats nu laten zien dat dit absoluut niet het geval is. Na eerder al een veranderende prijs en niet geleverde bankgarantie was dit de druppel en is het vertrouwen inmiddels zodanig beschadigd dat we op zoek gaan naar een andere leverancier. 

Het goede nieuws: de NICU (baby intensive care) die Grace heeft opgezet draait overuren, de eerste endoscopieën zijn gedaan, de eerste ontslagbrief is geprint in plaats van geschreven, de eerste volwassen patiënt heeft CPAP gekregen met de gedoneerde spullen uit maart en alle afdelingen hebben een extra computer, waardoor arts en verpleegkundige nu gelijktijdig de visite kunnen uitwerken. 

Daarnaast heeft Marloes samen met Amos, een van de OK- verpleegkundigen, er een zware maar dankbare week als ‘floor manager’ op zitten. Elke maand komen er bezoekende specialisten naar Kabanga die allemaal moeten opereren in die ene week dat ze er zijn. Daarnaast heeft onze eigen chirurg er een handje van óók die week al zijn patiënten op tafel te willen leggen. Dit levert veel problemen op in het hele ziekenhuis. Operaties worden dag na dag uitgesteld, wat vaak pas in de avond wordt gecommuniceerd. Ook worden patiënten teruggestuurd van OK omdat nog niet alles goed is voorbereid. De afdelingen liggen gevuld met boze en wachtende patiënten, wat veel extra werk oplevert voor verpleegkundigen en artsen. Ook de logistiek van voorbereiden en brengen van patiënten naar OK is inefficiënt omdat niet duidelijk is wie wanneer geopereerd wordt. 

Vorige maand hebben we met alle artsen aan de bel getrokken bij de chirurg en directeur van het ziekenhuis dat het zo echt niet langer kon. Deze maand is dus voor het eerst gewerkt met een floor manager die verantwoordelijk is voor de OK planning en de communicatie hiervan met de afdelingen en OK. Daarnaast hebben we als floor managers bij alle patiënten nagelopen of het lab bekend is, bloedtransfusies beschikbaar zijn, antibiotica en gips zijn voorgeschreven, ze anesthesie-technisch in orde zijn enzovoorts. Niet de meest leuke job, maar vanuit het hele ziekenhuis kwamen enthousiaste reacties. Er werd efficiënter gewerkt, er is maar één patiënt uitgesteld en er was een ongekende rust in het ziekenhuis deze specialisten-week. Komende maand wordt de taak in iets gewijzigde vorm uitgevoerd door Amos samen met een andere verpleegkundige, dus we zijn heel benieuwd hoe dat zal gaan. 

Kasper is druk met de herprioritering van de projecten van het AFAS programma voor het komende jaar en daarna. Met het programmateam hebben we vlak voor ons vertrek een sessie gehad om te kijken naar nut en noodzaak van alle eerder opgeschreven projecten, waarbij we een deel hebben kunnen schrappen, maar er ook weer andere prioriteiten zijn ontstaan. In oktober presenteren we het plan aan AFAS. 

Ook is hij in gesprek met het management en het bisdom over de manier waarop de dagelijkse aansturing van het ziekenhuis is georganiseerd. Er is veel verbetering mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een regulier managementoverleg met vaste agendapunten, duidelijkere taak- en rolverdelingen en communicatie en omgang met personeel. Dit zijn zaken die raken aan de kern van het ziekenhuis. Wat hier bereikt kan worden heeft daarmee grote duurzame impact, maar deze verandering is hier ook het lastigst te bewerkstelligen. Komende maand even opladen en in september weer met frisse energie aan de slag! 

Tenslotte nog de link naar onze film over de impact van de eerste acht maanden van het AFAS programma in Kabanga. We hebben al veel bereikt in het ziekenhuis en mooie complimenten ontvangen. En natuurlijk… Karibu Kabanga!”