Tweega Medica is afgelopen zomer benaderd door het management van Haydom Hospital of wij een rol wilden spelen in het versterken van het dagelijkse management van Haydom Hospital. Het ziekenhuis bestuur wilde graag hiervoor Xander Pijnappel betrekken maar zochten een partner om dit voor Xander langdurig mogelijk te maken. Omdat wij er van overtuigd zijn dat een goed management de directe patiëntenzorg  ten goede zal komen, hebben wij besloten om Xanders uitzending naar Haydom te ondersteunen vanaf oktober dit jaar. Hieronder stelt Xander zich kort voor:

“Ik werk sinds twee maanden als head of fundraising voor Haydom Lutheran Hospital in het afgelegen dorpje Haydom. De nieuwe directeur, de charismatische Tanzaniaanse chirurg dr. Emanuel Nuwas, heeft sinds zijn aantreden door middel van een combinatie van teamgeest creëren en stevig doorpakken dit lokale ziekenhuis binnen zeer korte tijd getransformeerd tot een van de beste ziekenhuizen in Tanzania met een voorbeeldfunctie voor andere medische instellingen. Deze prestatie is niet minder dan grandioos te noemen. Dr. Nuwas is ook met recht een van de meest bijzondere mensen die ik ooit ontmoet heb en ik wil hem daarom graag met mijn werk ondersteunen en zo de financiële slagkracht geven die hij nodig heeft.

Aangezien de Noorse overheid als grootste donor langzaam haar aandeel in de financiële ondersteuning van het ziekenhuis zal afbouwen, moet Haydom de komende jaren op zoek gaan naar nieuwe donors die zich voor langere termijn aan het ziekenhuis willen verbinden. Het overgrote deel van de patiënten die het medisch personeel van het ziekenhuis behandelt zijn arm en kunnen daarom vaak alleen een klein deel van de kosten van de zorg betalen. Hierdoor moet er gezocht worden naar andere financiële ondersteuners voor deze zorg om wel als ziekenhuis gezond te blijven. En dit is waar ik mij voor in wil zetten. Mijn voornaamste taak is het vinden van nieuwe sponsoren en donors, zodat dit ziekenhuis haar dienstverlening kan voortzetten en verder kan professionaliseren.

Dit is echter niet het enige waar ik mij mee bezighoud. Als rechterhand van de directeur en met een stevige financiële achtergrond heb ik ook op het gebied van financiën, interne controle en HR veel invloed. Wat dit ziekenhuis ook erg bijzonder maakt (zeker in een land als Tanzania) is dat het topmanagement, op één persoon na, alleen uit mensen van jonger dan 40 jaar bestaat. Net als het medisch personeel zijn dit voornamelijk mensen die in deze regio geboren en getogen zijn. Zij koesteren daarom enorm veel liefde voor dit ziekenhuis en zijn tot op het bot gemotiveerd. Iedereen werkt keihard en maakt veel extra uren. Maar iedereen werkt vooral met veel plezier.

Ik werk hier ook met heel veel plezier en ben van plan voor langere termijn aan de slag te gaan voor dit ziekenhuis. Ik zie dagelijks de passie waarmee de artsen, verpleegkundigen en ander personeel zich inzet en hoe de kwaliteit van de zorg constant verbetert, hetgeen mij veel motivatie geeft om ook mijn steentje bij te dragen.

Tweega Medica is een belangrijke partner voor het ziekenhuis. In Haydom zijn wij hen en de mensen die deze geweldige organisatie sponsoren derhalve zeer dankbaar voor hun structurele bijdrage aan dit ziekenhuis. Jullie hulp is onmisbaar!

Namens alle mensen die voor dit ziekenhuis werken een zeer warme groet uit Haydom.”