Aan het woord is Jonas Rosenstok. Hij is sinds september 2013 samen met zijn vrouw Mayke Franssen (tropenarts) door Tweega uitgezonden naar Haydom Hospital. Jonas werkt sindsdien als financiëel directeur van het ziekenhuis. Het grote plattelandsziekenhuis beleeft soms roerige tijden maar er is ook steeds een duidelijke positieve tendens. De aanwezigheid van Jonas en Mayke draagt hier zeker toe bij.

“Soms heb je zo’n week waarin alles samen komt. Van te voren geeft de agenda aan dat het druk wordt, en dan komt er nog iets onaangekondigd bij wat het bijzonder maakt. Het menu voor de afgelopen week was:

1. bezoek van de Friends of Haydom club uit Noorwegen, 24 man sterk,
2. begin van een groot patiënt-administratie her-implementatie traject,
3. deadline voor laatste voortgangsrapportage aan de Noorse ambassade van grote zelfverbeterplan dat we vorig jaar maakten, en
4. afronden van het 5-jaar strategisch plan 2015 – 2019.

Voor punt 1, het grote groep bezoek, had ik netjes volgens afspraak ruim 2 weken van te voren de regionale immigratiedienst op de hoogte gesteld. De groep kwam alleen bezoeken dus ik zag geen reden voor een werkvergunning. Op vrijdag, één dag voor aankomst van die groep kwam antwoord dat ze wel degelijk een werkvergunning moesten krijgen. 24x USD 200, dat leek me toch wat gortig voor een groepje bezoekers. Mijn tactiek: negeren. Bleek niet de beste tactiek want maandag valt de immigratiedienst bij ons binnen. Stel je voor: dit zijn echt onprettige mensen. We hebben onze poot stijf gehouden en uiteindelijk moest de regiodirecteur van de immigratiedienst met hangende pootjes zijn excuses aanbieden. 1-0 voor Haydom! De groep genoot van het bezoek en de banden met onze Noorse steungemeenschap zijn stevig aangehaald.
Voor punt 2 hebben we vrijdag een grote kick-off meeting gehouden. Resultaat: de externe heren die de her-implementatie uitvoeren verklaarden nog nooit zoveel steun te hebben waargenomen onder het ziekenhuisbestuur aan het begin van soortgelijke trajecten elders in het land. Maandag beginnen de trainingsrondes, alle artsen, verpleegkundigen, laboranten, radiologen en farmaceuten komen aan de beurt. We zullen zien hoe ver we komen, maar de voortekenen zijn dus goed. Het doel is een papierloze patiëntenadministratie.
Met punt 3 ronden we een belangrijke fase af waarin het herstel van vertrouwen van de Noorse overheid centraal stond. Na crisisberaad met de ambassade in juni stelden we een streng plan van zelfverbetering op en ieder acceptabel voortgangsrapport maakte een stukje van de 2014 steun los. De laatste audit (van dit laatste rapport) komt nog maar ik schat in dat we die doorstaan en dan definitief kunnen vaststellen dat we in 2014 door het oog van de naald kropen.
Punt 4 is af, een helder strategisch plan met meetbare doelstellingen. Doelstellingen die weliswaar ambitieus zijn maar toch haalbaar lijken. Hiermee ligt er een ijzersterk fundament voor de “onderhandelingen” die nog gaan volgen over de hoogte van de voort-te-zetten Noorse steun. Dat die steun er wel weer komt, lijkt inmiddels goeddeels vast te liggen.
Best een goede week dus.”

Mayke Franssen en Jonas Rosenstok: het Tweega koppel van Haydom Hospital

Mayke Franssen en Jonas Rosenstok: het Tweega koppel van Haydom Hospital

Mayke en een co- assistente aan de OK-tafel voorafgaand aan een keizersnede

Mayke en een co- assistente aan de OK-tafel voorafgaand aan een keizersnede