De wereld bevindt zich middenin de pandemie veroorzaakt door het nieuwe Corona-virus COVID-19. Elk land neemt weer verschillende maar vaak zeer ingrijpende maatregelen en de medische zorg schudt op veel plekken op haar grondvesten. In niet-westerse landen met chronisch te weinig zorgcapaciteit (zowel middelen als menskracht) bij al een zeer hoge (o.a. infectieuze) ziektedruk, zeer kwetsbare zorg- en infrastructuren, overheersende armoede en grote populaties mensen zal de verspreiding van het virus rampzalige gevolgen hebben.

We hoeven maar te kijken hoe geoliede westerse gezondheidszorgsystemen nu piepen en kraken onder de druk van deze epidemie om te bedenken hoe deze zal verlopen in landen als Tanzania en Malawi.

* Simpele dingen als handen wassen zijn al een issue als er soms kilometers naar een waterpunt moet worden gelopen   om überhaupt (hopelijk schoon) water te vinden.

* Bevoorrading uit het westen (denk aan mondkapjes, beschermingsmiddelen, medicijnen…) is terug geschaald.

* Malawi heeft 25 IC bedden voor 18 miljoen inwoners.

De tropenartsen van Tweega Medica hebben unaniem besloten om in “hun” ziekenhuizen te blijven werken tijdens deze pandemie in Tanzania en Malawi. Zij gaan daar door met het trainen van lokaal personeel, het helpen verbeteren van de kwaliteit van zorg en het klinische werk. Verder helpen zij de ziekenhuizen om zich voor te bereiden op de komende golf van besmettingen en zullen zij via hun achterban en netwerk ook hulp voor de ziekenhuizen vragen.

Tweega Medica is ontzettend trots op haar artsenkoppels!

Helpt u hen mee?