Christian van Rij werkte met zijn vrouw namens Tweega Medica als tropenarts in Wasso Hospital van 2007 t/m 2010. Al snel werd hij daar gevraagd om ziekenhuisdirecteur te worden. Naast zijn medische werk te doen, kon hij vanuit deze positie veel positieve veranderingen teweeg te brengen zoals het opzetten van een onderwijsprogramma, het bouwen van een aids-kliniek en het upgraden van een dependance dispensary naar het niveau van health centre. Sinds december 2012 is hij voorzitter van Tweega Medica. Christian werkt momenteel als huisarts in Gelderland.

Cees Rustenhoven was samen met zijn vrouw Ilona voor twee jaar uitgezonden naar Haydom Hospital. Terwijl Ilona in het ziekenhuis werkte, heeft Cees met zijn economische achtergrond het ziekenhuismanagement ondersteund. Hij bracht grote verbeteringen teweeg in de financiële controlesystemen van het ziekenhuis en gaf ook advies over het HR beleid. Momenteel werkt Cees als zelfstandig ondernemer en adviseert hij organisaties die willen investeren in Afrika. Vanaf februari 2012 is Cees ons bestuur gaan versterken als penningmeester.

Lennard Hiltermann is één van de eerste artsen die door Tweega Medica werd uitgezonden. Hij was samen met zijn vrouw, eveneens arts, gestationeerd in Wasso Hospital waar hij onder andere een HIV/Aids programma opzette en het ziekenhuis voorzag van duurzame energie. Met hetzelfde enthousiasme waarmee hij twee jaar geleden een sponsormarathon voor Tweega Medica op de Serengeti organiseerde, werkt hij nu vanuit het bestuur aan het uitwerken van onze missie. Lennard werkt als huisarts in Twente.

Floor Peters was samen met haar man als tropenarts uitgezonden naar Endulen Hospital. Zij waren daar betrokken bij de bouw en ontwikkeling van een Maternity Waiting Home en de verdere lancering van het Safe Motherhood Project. Daarnaast waren er verschillende projecten in het dorp en de Maasai gemeenschap, waaronder de aanleg van een sportveld in het dorp. Floor doet binnen het bestuur het schrijfwerk en de PR. Floor werkt als huisarts in Drenthe.

Jonas Rosenstok was samen met zijn vrouw uitgezonden naar Haydom Hospital. Jonas werkte in het managementteam van het ziekenhuis terwijl zijn vrouw als tropenarts werkzaam was. Toen hij in 2016 na een uitzending van drie jaar weer terugkwam naar Nederland, is hij het bestuur komen versterken. Zijn expertise binnen het team is zijn bestuurskundige kennis en zijn ervaring met donor-projecten. Jonas werkt als consultant bij Lexonomics.

Meta Feith is mee geweest op meerdere Tweega Medica nascholingsreizen naar Oostelijk Afrika en werd hierdoor zo enthousiast en betrokken bij de tropenartsen dat ze graag het bestuur wilde komen versterken. Haar functie binnen het bestuur is het regelen van verzekeringen en keuringen en taalcursussen voor de uit te zenden tropenartsen. Verder houdt ze zich bezig met de PR. Meta Feith werkt als huisarts in Twente.

Barbara Swarthout-ten Kate werkte van 2015-2021 als huisarts en tropenarts in Malawi. Ze zette er een huisartsenpraktijk op in de stad Blantyre. Ook werkte ze als docent en fondsenwerver bij de enige huisartsenopleiding van het land: het Family Medicine Department van het College of Medicine. Momenteel werkt zij weer in Nederland als huisarts.

Naast het dagelijks bestuur, is er ook een raad van advies die het bestuur terzijde kan staan bij strategische beslissingen. De raad van advies bestaat uit de volgende mensen:

 • Mw Dr. Clara Houben-van Karnebeek – Kinderarts en oprichter Tweega Media
 • Dhr Roderick Houben – Eigenaar Health2Media en oprichter Tweega Medica
 • Drs. Mw Lara Schreuders – 15 jaar Tweega Medica bestuurslid geweest, uroloog
 • Mw Ariane Fentener van Vlissingen – Oprichter Special Bite
 • Dr. Steven van de Vijver – Tropenarts, huisarts, master in Public Health, PhD
 • Marian Zuure – Tropenarts, specialist ouderengeneeskunde
Toen Clara Houben-van Karnebeek als jonge arts enige tijd in Endulen Hospital verbleef, wist ze bij haar vertrek één ding zeker: deze mensen kon en wilde ze niet in de steek laten! Door de afwezigheid van simpele, basale zorg in dit kleine afgelegen ziekenhuis vlakbij de Kilimanjaro vond ze dat ze, eenmaal thuisgekomen, niet in gebreke kon blijven. Zo richtte zij met een klein groepje vrienden in 2004 een eigen stichting op: Tweega Medica, vernoemd naar het kiswahili woord voor giraffe.

Sindsdien zijn vele tropenartsen, en ook een enkele kinderarts, uitgezonden naar rurale ziekenhuizen in het noordoosten van Tanzania.

In de afgelopen tien jaar heeft Tweega Medica de volgende uitzendingen gedaan:

 • Jeanine Heeren (Endulen en Haydom Hospital Tanzania)
 • Lennard en Claar Hiltermann (Wasso Hospital Tanzania)
 • Dirk en Meedy Luijtze (Kibara en Sumve Hospital Tanzania)
 • Carin Hoek (Haydom Hospital Tanzania)
 • Mira van Veenendaal (Haydom Hospital Tanzania)
 • Christian en Mariska van Rij (Wasso Hospital Tanzania)
 • Tom en Mimosa Dieleman (Haydom Hospital Tanzania)
 • Uwe en Gina Duebbelde (Haydom Hospital Tanzania)
 • Yadira en Lars de Groot (Endulen Hospital Tanzania)
 • Erika en Wander Kars (Ndala Hospital Tanzania)
 • Cees en Ilona Rustenhoven (Haydom Hospital Tanzania)
 • Rob en Danielle Mooij (Ndala Hospital Tanzania)
 • Theresa Harbauer (Haydom Hospital Tanzania)
 • Floor Peters en Kasper Broek (Endulen Hospital Tanzania)
 • Mayke Franssen en Jonas Rosenstok (Haydom Hospital Tanzania)
 • Yvonne van Oirsouw en Pim van Leeuwen (Shirati Hospital Tanzania)
 • René Vreuls (Haydom Hospital Tanzania)
 • Agnes de Boer en Ronald Oosterhuis (Turiani Hospital Tanzania)
 • Arie en Lisanne Glas (Mulanje Mission Hospital Malawi)
 • Rian Jager (Sengerema Hospital Tanzania)
 • Anne en Chris van der Star (Entesekera HC Kenia en Kalongo H Oeganda)
 • Anneloes Eleveld (Haydom Hospital Tanzania)
 • Xander Pijnappel (Haydom Hospital Tanzania)
 • Annet en Suwendy Hofland (Mangochi District Hospital Malawi)
 • Bente van der Meijden en Lennart Blom (Mangochi District Hospital Malawi)
 • Arne Beguin en Dorothee van Breevoort (Mangochi District Hospital Malawi)
 • Grace en Ogendo Bambe (Kabanga Hospital Tanzania)
 • Marieke en Marco Zwetselaar (KCMC Tanzania)
 • Nathan Beijneveld (Shirati Hospital Tanzania)

Onze artsen werken met name in de directe patientenzorg en maken een duidelijk verschil voor de patienten. In enkele gevallen waren er voldoende ziekenhuisstatistieken verzameld om de impact van onze artsen te zien. Zo zagen we in een ziekenhuis een toename van het aantal bevallingen met 16% en een afname van het aantal dodelijke complicaties met 32%. Vergelijkbare aantallen zagen we ook met andere type ziekenhuisopnames.

Naast directe patientenzorg verbeterden onze artsen ook een aantal andere structurele zaken in de ziekenhuizen. Voorbeelden van de projecten die zij begeleiden waren:

 • Twee ziekenhuizen zonder stroom-aansluiting voorzien van stroom uit zonnepaneelvelden.
 • Twee klinieken opgezet voor de behandeling van patienten met HIV/Aids
 • Safe-motherhood zorg en opname mogelijkheid in een ziekenhuis
 • Duurzaam programma opgezet voor de specialistische behandeling van babies met waterhoofden (hydrocephalus)
 • Aanschaf van diverse medische apparatuur zoals laboratoriumapparaten, echografie, zuurstof- en bloeddrukmeters
 • Structurele ondersteuning op management niveau waardoor in een aantal ziekenhuizen de organisatie sterk verbeterde en zelfs een grote fraudezaak aan het licht kwam. Hierdoor werd het werkmoraal en de liquiditeit van het ziekenhuis sterk verbeterd.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2021 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2020 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2019 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2018 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2017 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2016 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2015 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2014 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2013 te lezen.

Klik op deze link om het jaarverslag van 2012 te lezen.

Klik hier om onze laatste ANBI rapportage te lezen.