Stichting Tweega Medica zendt al ruim dertien jaar tropenartsen (nu Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde -AIGT- genoemd) uit naar plekken in Oost Afrika waar chronisch te weinig zorgcapaciteit is. Onze artsen werken in landen als Oeganda, Tanzania en Malawi. Onze ervaring is dat het werk dat deze gespecialiseerde artsen doen een enorme positieve impact heeft op het lokale gezondheidssysteem.

Nu een groep bevlogen AIGT de campagne “Into the World” lanceert ondersteunen wij uiteraard dit initiatief van harte.

Waarom deze campagne?
Beperkte toegang tot gezondheidszorg, conflicten, migratie, grensoverschrijdende infectieziekten: er is een toenemende vraag naar de arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). In 2012 is de opleiding officieel erkend door de Nederlandse overheid. Maar de opleiding van deze artsen dreigt echter verloren te gaan, doordat structurele overheidsfinanciering uitblijft.

Wat is de opleiding AIGT?
Het is een opleiding die afgestudeerde artsen voorbereidt op het werken in een internationale setting. Artsen IGT werken vaak eerst enkele jaren in de tropen, in lage-inkomenslanden, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen. Bij terugkeer naar Nederland zijn ze van toegevoegde waarde vanwege hun buitenland-ervaring en hun brede achtergrond. Vaak specialiseren tropenartsen zich verder, een derde van hen wordt huisarts, een derde medisch specialist en een derde werkt binnen de publieke gezondheidszorg.

Wat houdt de campagne in?
Met het boek en de campagne “Into the World” worden de schijnwerpers gericht op de impact van de moderne ‘tropenarts’. Het boek bundelt persoonlijke ervaringen van artsen en de kijk van vooraanstaande deskundigen op de rol van de AIGT in de wereldwijde gezondheidszorg. Met het boek en de campagne hopen we bewustwording bij mensen te creëren (mensen bewust maken van de rol die een AIGT kan vervullen bij het zoeken naar oplossingen voor de wereldwijde problemen in de gezondheidszorg) en uiteindelijk ook om een duurzame financiering van de opleiding AIGT te realiseren zodat deze blijft voortbestaan en de AIGT zijn rol kan blijven vervullen. Voor het voortbestaan van de opleiding AIGT in Nederland is het urgent dat de financiering op de politieke agenda komt.

Zie ook de website: http://www.artsinternationalegezondheidszorg.nl/