Arie en Lisanne Glas (beiden tropenarts) zijn al ruim vijf en een half jaar door Tweega uitgezonden naar Mulanje Mission Hospital in Malawi. Arie is directeur van het ziekenhuis. Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en geeft veel trainingen en onderwijs aan het lokale personeel.
Voor deze uitzending krijgt 
Tweega Medica sinds najaar 2019 funding via de AFAS Foundation.
Arie en Lisanne leveren een zeer duurzame en belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg voor een  heel district in Malawi. 

“Afgelopen maanden hebben we een richtlijn gemaakt voor de behandeling van zogenaamde Non Communicable Diseases (NCDs). NCDs zijn niet-overdraagbare ziekten zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, astma en epilepsie. Deze ziekten dragen in toenemende mate bij aan de ziektelast in Malawi, ze zijn de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder volwassenen na HIV/AIDS in Malawi en verantwoordelijk voor 16% van alle sterfgevallen. Van de Malawiaanse volwassenen heeft 33% een te hoge bloeddruk. Een te hoge bloeddruk is de meest voorkomende veroorzaker van ziekten zoals hartfalen, nierfalen en beroertes in sub-sahara Afrika.
In Mulanje Mission Hospital hebben we ongeveer 3000 mensen onder controle voor o.a. suikerziekte en een te hoge bloeddruk, het topje van de ijsberg als je bedenkt dat we 100.000 mensen in ons verzorgingsgebied hebben! Zij komen regelmatig om hun bloeddruk en suiker te laten meten en om medicijnen te ontvangen. Ook monitoren we voor complicaties en geven we uitleg over een gezonde levensstijl.
De richtlijn die Lisanne met een team heeft opgesteld functioneert als leidraad voor de preventie en bestrijding van NCDs. De richtlijn helpt al het gezondheidszorgpersoneel dat op de verschillende afdelingen en in de NCD kliniek werkt om deze ziektes systematisch aan te pakken, te controleren en zo complicaties te voorkomen.
Ook is er een 2-daagse training gegeven voor gezondheidszorgpersoneel waarin alle inhoud van de richtlijn werd uitgelegd en waar ook veel werd geoefend, bijvoorbeeld met het berekenen van de juiste dosering van insuline. Wij, Arie en Lisanne, streven ernaar door onderwijs en mentorschap lokaal personeel competent te maken en onszelf (uiteindelijk) overbodig te maken in het behandelen van dit soort patiënten.
Daarnaast zijn er ook posters met dieetuitleg en stroomdiagrammen gemaakt zodat deze op de verschillende afdelingen en klinieken opgehangen kunnen worden. Op dit moment is Lisanne samen met collega’s bezig met het maken van verschillende instructievideo’s voor patiënten, o.a. met uitleg over de verschillende ziektes, een gezonde levensstijl en het gebruik van inhalatiemedicatie bij astma. Dit zal op een scherm in de wachtkamer worden vertoond.

Een aantal weken geleden zag Lisanne in de NCD kliniek een oudere man die al een poos kampte met algemene lichamelijke zwakte, veel plassen, dorst en gewichtsverlies. De man was meerdere keren gezien in omliggende klinieken maar helaas was de juiste diagnose niet gesteld. In onze NCD kliniek werd het suikergehalte gecheckt, dit bleek torenhoog te zijn. De urine werd nagekeken en daaruit bleek dat er sprake was van ernstige verzuring. De diagnose diabetische keto-acidose was gesteld, een ernstige complicatie van onbehandelde suikerziekte waarbij er verzuring van het lichaam optreedt ten gevolge van een insulinetekort. De man werd opgenomen en volgens de richtlijn behandeld. Hij stabiliseerde na een paar dagen en werd met de juiste medicatie en een datum voor een vervolgafspraak ontslagen. Bij de controle bleek de man goed opgeknapt te zijn, hij was het team enorm dankbaar voor hun adequate handelen en zal vanaf nu regelmatig in de NCD kliniek komen ter controle van zijn suikerziekte.
Een casus als deze laat zien dat ook in Malawi “westerse ziekten” aandacht moeten krijgen. Wij geloven dat dit heel goed mogelijk is door educatie van personeel en patiënten en een richtlijn met daarin uitleg over een gezonde levensstijl, preventie van complicaties, adequate behandeling en controle.”

Druk op deze link voor een filmpje dat Gert Waardenburg van de AFAS Foundation maakte naar aanleiding van zijn bezoek aan het ziekenhuis.