Sinds Januari 2017 zijn Anne de Lepper (tropenarts) Chris van der Star (HR manager) en hun dochter Élodie aan het werk in Kalongo, Noord-Oost Oeganda. Het jaar daarvoor waren zij voor Tweega uitgezonden naar Entasekera Health Center in Kenia.

Anne werkt op dit moment als tropenarts op de verloskunde en gynaecologie. Normaal is Anne met haar lokale collega verantwoordelijk voor de opgenomen patiënten (ca. 50 bedden), de verloskamers (10 wachtbedden, 4 bevalbedden, 2 bedden voor patiënten met miskramen) en de “special care unit” voor de zieke pasgeboren kindjes.

De laatste weken is zij alleen geweest omdat er de afgelopen tijd collega’s zijn vertrokken en er nog geen vervanging is gevonden. Momenteel is het rustig, maar het zijn wat hectische weken geweest! Een vacuümbevalling hier, een keizersnede daar, een normale bevalling tussendoor (waar de dokter even een oogje in het zeil moest houden), en dan ook nog de curettages die regelmatig nodig zijn (het malaria seizoen zorgt voor toegenomen miskramen), zieke neonaten die worden opgenomen en het “gewone” werk.

Net zoals in alle landen, bepaalt de drukte op de verloskamers hoe de dag verloopt en is het op sommige momenten rustig en op andere momenten heel erg hard rennen! Het werk op de verloskamers kan ontzettend leuk zijn als het goed afloopt met de patiënte en haar baby, maar evenzeer is het ook heel moeilijk zijn als het niet goed gaat.

De kindersterfte is in Oeganda vele malen hoger dan in Nederland. Dit is iets wat er ook bij hoort in deze omstandigheden, maar als er veel kinderen na elkaar overlijden kan dit best heftig zijn. Gelukkig gaan er ook veel dingen goed. Vorig jaar is er een drieling geboren die tussen de 700-900 g wogen (normaal geboortegewicht in Nederland 3200-3400 g) die gelukkig gezond en wel naar huis is gegaan, en waar het nu nog steeds goed mee gaat! En Anne heeft laatst als blijk van waardering van een patiënt een kip gekregen. (Een echte, levende kip). Dit staat gelijk aan de Nederlandse fles wijn. Niet nodig, maar wel heel erg leuk!

Anne heeft zich verder als doel gesteld om een start te maken met het schrijven van ziekenhuisprotocollen voor de chirurgische en verloskundige afdelingen. Daarnaast wil ze graag samen met de lokale verloskunde-school een training opzetten om de neonatale reanimatie bij de verloskundigen te verbeteren.

Chris is sinds 1 Augustus begonnen in zijn nieuwe functie als Internal Auditor. Als Internal Auditor bekijkt Chris processen in het ziekenhuis (bijvoorbeeld, hoe de diesel voor de auto’s en generators wordt aangeschaft, verbruikt en geadministreerd) en geeft aanbevelingen ter verbetering. Zoals de meeste dingen hier, ligt de informatie niet voor het oprapen en is het moeilijk om blijvende veranderingen aan te brengen, maar deze rapporten vormen hopelijk het eerste begin hiervan!