Sinds de nazomer van 2020 zijn Arne Beguin (tropenarts) en zijn partner Dorothee van Breevoort (Public Health Expert) naar Mangochi uitgezonden.

Tweega is Stichting Dioraphte heel dankbaar als duurzame funding partner voor de twee missies naar Mangochi District Hospital. 

Arne en Dorothee hebben inmiddels hun missie afgerond. Hieronder vertellen zij ons over het werk en de projecten in het ziekenhuis van de afgelopen jaren. 

Het afgelopen kwartaal stond voor ons in het teken van de terugkomst van onze directe collega Dr Bente met haar twee zoons, de aankomst van onze opvolgers Dr Arno en Dr Sandra, en ons vertrek.  We kijken terug op drieëneenhalf jaar Malawi.  

Tijdens ons verblijf in Mangochi werkten we voor KUHeS (Kamuzu University of Health Sciences) de enige medische universiteit van Malawi. Hier hebben we de groei kunnen zien van de Family Medicine afdeling, die de opleiding verzorgt voor specialisten (specifiek voor districts- artsen) en basisartsen. Het grote merendeel van de artsen in Malawi is momenteel werkzaam in de grote steden als Blantyre, Lilongwe en Zomba, maar ruim 80% van de bevolking woont in de rurale gebieden en is afhankelijk van districtsziekenhuizen. Met de Family Medicine specialisatie trainden we lokale artsen om de zorg in die gebieden te verbeteren. 

In de tijd dat we hier geweest zijn hebben we ons ook ingezet om meer specialisten-in-opleiding te krijgen, en dat is gelukt: er zijn nu zestien specialisten-in-opleiding, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2019, toen we begonnen. Ook is er nu meer bekendheid in Malawi voor Family Medicine: er zijn nu negen districten die een plaats hebben gecreëerd voor een Family Medicine arts. 

In het curriculum hebben we meer aandacht kunnen geven aan het gebruik van ‘evidence based medicine’: het gebruik van wetenschappelijke literatuur om klinische vraagstukken op te lossen. Dit is belangrijk, want we zien meer en meer dat de richtlijnen uit de westerse wereld niet van toepassing zijn in Malawi. Lokale artsen moeten hun eigen onderzoek kunnen doen om te zien wat hier het beste werkt, en dat onderzoek dan publiceren. We hebben een introductiemodule gemaakt voor de specialisten-in-opleiding en de focus gelegd op wetenschappelijke publicaties gebruiken in het dagelijkse artsenwerk. Dit laatste is best wel een uitdaging, omdat sommige artsen heel weinig computervaardigheden hebben. 

Behalve de nadruk op wetenschap hebben we ons ook ingezet om meer aandacht te krijgen voor de zorg buiten het ziekenhuis in een ‘community oriented primary care’ programma. Hier bezoeken artsen patiënten thuis in de afgelegen plattelandsdorpjes en analyseren ze welke uitdagingen meespelen voor een patiënt om toegang te krijgen tot goede zorg. Als toekomstige districtsmanagers kunnen ze zo een beeld krijgen van wat de aandachtsgebieden zijn om de toegang tot zorg te verbeteren.  

Tenslotte hebben we binnen de opleiding opdrachten geïntegreerd om de management- en leiderschapsvaardigheden van de artsen te verbeteren. Zo vragen we de artsen nu een stuk meer de data van het ziekenhuis te analyseren en verbeterplannen te schrijven. Ook hebben we planetaire gezondheidszorg geïntroduceerd: een concept om de impact van klimaatverandering op de gezondheidszorg te begrijpen en oplossingen te exploreren om die impact te verminderen. 

We hebben gebeurtenissen kunnen vieren, zoals de aanstelling van Dr Nitta als hoofd van de klinische zorg van het land. Dr Nitta is grotendeels opgeleid door Nederlandse tropenartsen, evenals Dr Modai, die deputy hoofd van de opleiding is geworden. Als tropenarts heeft Arne anderhalf jaar de landelijke coördinatie van het coschap Family Medicine verzorgd. Dat hebben we kunnen overgeven aan dr Ian, die ook voor een groot deel is opgeleid door Arne, Bente en Lennart. Heel mooi om te zien dat de mensen die we opleiden al een stuk van het werk kunnen overnemen. 

We zijn blij dat Arno het werk in de verloskunde heeft opgepakt: in Mangochi worden elke dag dertig baby’s geboren en voor een veilige verloskunde afdeling blijft voorlopig nog veel supervisie noodzakelijk.  Arno heeft het onderwijs van de clinical officers, de begeleiding van studenten en de supervisie van de verloskunde afdeling al snel kunnen overnemen. Ook Sandra is van onschatbare waarde als rechterhand van onze head of department Dr Makwero, een Malawiaanse Family Medicine specialist met een goede visie. Dorothee heeft heel veel van haar werk kunnen ondersteunen en projecten kunnen leiden. We zien in Sandra een goede en broodnodige opvolger voor Dorothee. 

Met pijn in ons hart verlaten we Malawi. Onze kinderen groeien en hebben meer uitdaging nodig op school. We bedanken jullie voor jullie steun waarmee wij de gezondheidszorg in Malawi beter mochten maken. De eerste zes specialisten zijn afgestudeerd en er zijn er zestien in-opleiding, maar voordat we de benodigde 56 specialisten hebben is nog zeker een aantal jaar hulp van buitenaf nodig.