Begin 2019 vertrekt een nieuwe huisartsen-nascholing uit de regio Leiden voor een week naar Malawi om Tweega artsen in hun ziekenhuizen te bezoeken en op lokatie nascholingsonderwijs te krijgen. Bestuurslid Lennard Hiltermann organiseert via de stichting samen met de regionale huisartsen-organisatie  deze nascholing. De ervaring leert dat met de nascholingen ons netwerk vergroot wordt en meer mensen enthousiast en zich bewust worden van het goede en belangrijke werk dat Tweega artsen verrichten.

Lennard vertelt: “In januari zal een groep van 40 huisartsen en specialisten uit Leiden en Leiderdorp onze artsen in Malawi bezoeken. Samen met Barbara Swarthout (huisarts in Blantyre, Malawi) en de WDH Rijnland Midden Holland en specialisten van het Alrijne ziekenhuis Leiden/Leiderdorp hebben we weer een mooi en gevarieerd programma samengesteld. Het thema van de reis is ‘Door (ver)binden sterken de (ver)banden’. De duo’s van specialisten en huisartsenvoorzitters hebben zich vooraf al met elkaar moeten verbinden en hebben onder leiding van de huisartsenvoorzitters verbanden tussen de vakgebieden moeten leggen; dit alles om tot mooi nascholings-onderwijs te komen.

Het wordt weer een intensieve week met onderwerpen uit veel verschillende specialismen (gynaecologie, urologie, neurologie, oogheelkunde, kindergeneeskunde, sport, dermatologie, chirurgie, maag-darm-leverziekten , oncologie en longgeneeskunde) waarbij we niet alleen uitkijken naar leerzame momenten maar zeker ook naar de professionele en wellicht vriendschappelijke banden die tijdens de reis gesloten worden.

Tijdens de nascholing zoeken we ook de verbinding en wisselen we kennis uit met de opleiders en huisartsen in opleiding van het College of Medicine van Blantyre en bezoeken we de ziekenhuizen van Tweega artsen Arie en Lisanne en Annet.”