Arie en Lisanne Glas (beiden tropenarts) zijn al vier jaar door Tweega uitgezonden naar Mulanje Mission Hospital in Malawi. Arie is directeur van het ziekenhuis. Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en geeft veel trainingen en onderwijs aan het lokale personeel.
Voor deze uitzending krijgt 
Tweega Medica sinds najaar 2019 funding via de AFAS Foundation.
Arie en Lisanne leveren een zeer duurzame en belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg voor een  heel district in Malawi. 

“Ten tijde van schrijven zitten we midden in de derde corona golf. We hebben onze bedden capaciteit voor COVID noodgedwongen omhoog geschroefd van 4 naar 7 bedden en zitten helaas nog vaak vol. Patiënten zijn jonger en zieker dan bij de vorige golf, we vermoeden dat het door de Deltavariant komt. Het is aanpoten voor ons allemaal en we hopen dan ook dat deze golf snel minder zal worden.
Ondanks COVID gaan we door en zijn we druk bezig met verschillende andere projecten: Arie is naast het klinische werk en management bezig een oogkliniek op te zetten, de kinder-IC te renoveren en een plan te maken om het ziekenhuis minder afhankelijk van de externe stroomvoorziening te maken. Lisanne is onder andere bezig met het geven van tienerpreventie-trainingen aan dorpshoofden, kerkleiders, jongeren en ouders en houdt zich bezig met kwaliteitsverbetering van de chronische-ziekten-kliniek (voor hoge bloeddruk, suikerziekte epilepsie en astma).

Als Tweega artsen superviseren wij ook dagelijkse besprekingen over ingewikkelde en nieuw opgenomen patiënten. Dit doen wij met een team van artsen en clinical officers en het doel is dat elke patiënt de beste zorg beschikbaar krijgt. Een van die patiënten was George N.

Toen George N. (zie foto) op onze polikliniek kwam in het ziekenhuis had hij al vele jaren veel last van een grote chronische wond aan zijn been. Dit betekende dat hij niet kon werken, zijn land niet kon bewerken en dus ook niet zijn gezin van inkomsten kon voorzien. Twee jaar eerder was George voor een periode opgenomen in een ander ziekenhuis alwaar hij een huidtransplantatie kreeg. Helaas was deze mislukt en had George nog steeds een grote beenwond. George vertelde: “ik was zonder hoop en wist niet meer wat ik moest doen”.
Afgelopen maart ontmoette onze chirurg George en maakte hij een plan voor behandeling. Van maart tot mei werd de wond meerdere keren per week schoongemaakt in het ziekenhuis waarna een succesvolle huidtransplantatie kon worden uitgevoerd. George bleef twee weken bij ons in het ziekenhuis en kwam hierna dagelijks voor wondverzorging. George: ”Ik blijf de verpleegsters bedanken en clinici die me elke dag hielpen, mijn leven is getransformeerd”.