Vanaf half september 2020 zijn Arne Beguin (tropenarts) en zijn vrouw Dorothee van Breevoort (Public Health Expert) Bente en Lennart komen versterken in Mangochi District Hospital. Het nieuwe Tweegakoppel vervult eveneens een belangrijke rol in de opleiding van Malawiaanse huisartsen. Arne vertelt:

“De afgelopen drie maanden bestond mijn werk vooral uit het opleiden van andere artsen. Ik heb Dr Makkawi de laatste 3 maanden begeleid tijdens zijn eerste rotatie op de verloskunde in het kader van zijn Family Medicine specialisatie. Dr Makkawi heeft al 10 jaar ervaring als arts in Malawi, maar hij is tot vorig jaar alleen maar werkzaam geweest als huisarts in een privékliniek. Hij heeft enkele maanden geleden besloten om zich te specialiseren in Family Medicine, een specialisatie die lijkt op een combinatie van de Nederlandse tropenopleiding en huisartsgeneeskunde. De opleiding bestaat uit een combinatie van chirurgische vaardigheden, management skills, wetenschappelijke vaardigheden en huisartsgespreks technieken leren.
Omdat Dr Makkawi al meer dan tien jaar geen operaties heeft uitgevoerd, duurde het even voordat hij de hectiek van de verloskamers en de OK weer aankon. Binnen drie maanden hebben we rond de 70 operaties uitgevoerd: van simpele keizersneden tot het verwijderen van baarmoeders in spoedsituaties, bijvoorbeeld van Mevrouw Zikomo.
Mevrouw Zikomo was op haar 28ste al moeder van zes kinderen en had al een litteken van een eerdere keizersnede toen ze zich bij ons presenteerde met de negen maanden oude zwangerschap van haar zevende baby. Midden in de nacht begonnen de weeën en ging ze naar de gezondheidspost, die haar naar Mangochi district ziekenhuis verwees. Toen we de dienst overnamen van de nachtdienst, was de bevalling al een stuk gevorderd maar er was de laatste twee uur geen vordering meer. We vroegen de verpleging mevrouw Zikoma klaar te maken voor een operatie en toen we de operatie uitvoerden zagen we dat er nog een flinterdun segmentje baarmoeder om de baby zat, een teken van een dreigende gescheurde baarmoeder. Net op tijd lieten we haar zevende baby geboren worden en hebben we op haar verzoek gelijk een sterilisatie uitgevoerd om te voorkomen dat ze tijdens een eventuele volgende zwangerschap echt een levensgevaarlijke gescheurde baarmoeder zou krijgen.

Behalve Dr Makkawi had ik ook Dr Annemieke onder mijn hoede. Dr Annemieke is een Nederlandse tropenarts die in Mangochi haar afstudeerstage liep voordat ze waarschijnlijk in midden Amerika zelfstandig aan de slag gaat. In Mangochi is heel veel te leren: dagelijks bevallen ruim 30 vrouwen in ons ziekenhuis, waarvan 8-10 via een keizersnede. Anders dan in Nederland is en keizersnede in Malawi een soms gevaarlijke ingreep. Het risico op overlijden is 500 keer groter dan bij een normale bevalling en helaas overlijdt ongeveer 5% van de baby’s voor of tijdens de bevalling.
Verloskunde in Afrika draait om goed management van de verloskamers om er zeker van te zijn dat alle vrouwen tijdens de bevalling ook echt opgevolgd en gemonitord worden door de verloskundigen. In de operatiekamer gaat het er ook anders aan toe dan in Nederland. Als tropenarts moeten we controleren voordat we aan de operatie beginnen dat er hechtingen zijn, anesthesie-medicatie voorradig is, bloed beschikbaar is als een transfusie nodig is en dat de verloskundige ook echt aanwezig is om voor de baby te zorgen.
Dr Annemieke was voorbereid als tropenarts in Nederland; ruim 9 maanden heeft ze in Nederland bevallingen begeleid, verloskamers gemanaged en verloskundige operaties uitgevoerd. Ze had al 30 keizersnedes gedaan voor ze bij ons kwam. In Mangochi heeft ze daar in drie maanden nog zeker 50 bij kunnen doen. Bovendien waren de keizersnedes die ze bij ons heeft gedaan ook vaak wat complexer, omdat vrouwen eigenlijk te laat komen waardoor weefsels zwakker zijn en de operatie soms lastiger is.
Ook heeft ze veel ervaring kunnen opdoen met de behandeling van zwangerschapsvergiftiging, baarmoederhals-scheuren hechten en andere levensreddende interventies, die we als tropenarts moeten uitvoeren. Ze is nu ook klaar om zelf een project te gaan leiden.

De aankomende 3 maanden zullen we samen met mijn collega tropenarts in Mangochi voorbereidingen gaan treffen voor vier nieuwe lokale artsen om aan de Family Medicine specialisatie te beginnen dankzij net goedgekeurde financiering. Zo kunnen we langzaam alle plaatsen opvullen voor het overheidsplan waarin elk districtsziekenhuis twee Family Medicine specialisten worden geplaatst in plaats van alleen maar basisartsen.”

Bente van der Meijden (tropenarts) en Lennart Blom (arts) zijn nu ruim een jaar door Tweega uitgezonden naar Mangochi District Hospital in Malawi. Het koppel vertelt:

“De afgelopen maanden hebben wij in Nederland doorgebracht voor zwangerschapsverlof en eind mei is onze zoon Thabo geboren! Het was fijn om in Nederland weer vrienden en familie te kunnen zien maar we hebben Malawi erg gemist. Gelukkig hebben we op afstand wel kunnen helpen met het aanschaffen van medicijnen die niet meer aanwezig waren in het ziekenhuis doordat Covid-19 voor extra schaarste heeft gezorgd en hebben we regelmatig collega’s kunnen ondersteunen met consulten op afstand.

Half augustus zijn we weer terug naar Malawi gekomen en het is heerlijk om hier weer te zijn. Thabo staat in het middelpunt van de belangstelling en doet het heel goed. Wij kunnen ons weer richten op het werk van de komende tijd! Er zijn weer nieuwe arts-assistenten aangenomen voor de Family Medicine opleiding en er zijn ook nieuwe clinical officers in opleiding. Dat wordt dus veel supervisie en onderwijs geven de komende tijd. De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe ideeën kunnen opdoen en we kijken er enorm naar uit deze de komende maanden te kunnen gaan uitvoeren.”