Arie en Lisanne Glas zijn al ruim 6 jaar door Tweega Medica uitgezonden naar Mulanje Mission Hospital in Malawi. Arie is directeur van het ziekenhuis. Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en geeft veel trainingen en onderwijs aan het lokale personeel.

Voor deze uitzending krijgt Tweega Medica sinds najaar 2019 funding via de AFAS Foundation. Arie en Lisanne leveren een zeer duurzame en belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg voor een heel district in Malawi.

“Zuid-Malawi is vorige maand ernstig getroffen door extreme overstromingen door tropische storm Freddy. Na twee dagen hevige regenval en overstromingen was er in sommige delen van Mulanje 480 mm regen gevallen in slechts 12 uur. In de dorpen was er uitgebreide schade aan huizen, gewassen en er zijn doden en gewonden gevallen door overstromingen en instortende gebouwen. Heel Malawi zat zonder stroom omdat de waterkrachtcentrales gesloten waren en Mulanje Mission Hospital was niet bereikbaar over de weg, net als de gezondheidsposten die naar het ziekenhuis verwijzen. Er zijn in Malawi in totaal 1200 doden gevallen, waarvan 375 in het Mulanje district. De overstromingen kwamen tijdens de grootste uitbraak van cholera in de geschiedenis van Malawi. 

De dagen tijdens de storm ervoeren we als surreëel, het was in het ziekenhuis verontrustend stil. De meeste patiënten konden het ziekenhuis niet bereiken; er heerste een machteloze sfeer onder het personeel. Men wist dat er waarschijnlijk veel schade was en dat er veel gewonden waren gevallen maar we konden de plekken niet bereiken en de getroffen mensen ons niet. Zodra het weer beter werd, konden we onderzoek doen naar de schade in ons gebied. Door de inzet van het hardwerkende “Primary Healthcare” team hadden we binnen een paar dagen een goed overzicht van wat de storm voor verwoesting had aangebracht. 

In het verzorgingsgebied van Mulanje Mission Ziekenhuis bleek dat 75% van de maïsoogst verwoest was. 2085 latrines waren verwoest en een geschatte 2087 huizen waren ingestort. In totaal zijn er zeven vluchtelingenkampen opgezet in ons gebied met 1600 mensen. Deze mensen hadden eerder hun toevlucht gezocht in scholen en kerken. Met het regeringsziekenhuis hier in Mulanje werd al snel besloten dat wij deze vluchtgebieden zouden beheren en organiseren en zij zouden de kampen in hun gebied beheren. 

Dankzij de gulle donaties van onze partnerorganisaties en vele particulieren konden we snel een plan van aanpak maken en voedselhulp bieden, noodzakelijke middelen uitdelen, waterpompen repareren, het water desinfecteren, wekelijks kliniek in de kampen draaien en de gebouwen sprayen tegen ongedierte en muggen. Het waren lange en drukke werkdagen voor iedereen van het team: alles kwam naast het gewone werk in het ziekenhuis en ook daar werd het steeds drukker omdat het ziekenhuis weer toegankelijk was.

De schade achter het Mulanje Massief was nog veel groter dan in ons gebied, hele dorpen werden weggevaagd door grote modderstromen en zijn nog steeds ontoegankelijk via de weg. Deze gebieden worden tot op heden nog steeds bevoorraad met helikopters die dagelijks heen en weer vliegen. 

We weten dat tropische stormen in intensiteit toenemen als gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering, en dat vooral arme gemeenschappen daar de dupe van worden. Sinds de zes jaar dat we hier werken, is dit de derde grote storm en de verwachting is dat dit niet de laatste is. En dat is ook waar het wringt; Malawi heeft weinig aandeel in de klimaatverandering en toch staan we in de frontlinie in dit gevecht. Na COVID, eerdere cyclonen en de Oekraïne oorlog is dit de druppel die de emmer doet overlopen. Er is bijna niet tegenop te werken en het is makkelijk om de moed te verliezen. 

Toch blijven we hoop houden als Mulanje Mission Hospital! Er zijn namelijk ook veel succesverhalen en we zien dat ons werk loont. Zo hebben we gedurende de hele periode in het ziekenhuis stroom en water gehad dankzij het mooie zonne-energie systeem en een goede wateropslag. Ook zien we dat de gebieden die door ons de afgelopen jaren bebost zijn veel minder schade hebben dan de ontboste gebieden, des te meer reden om door te gaan met bomen aanplanten. De boeren die door ons getraind zijn in diverse technieken om “Climate Smart” hun gewassen te verbouwen, hebben minder schade aan hun oogst en de latrines die wij de afgelopen tijd hebben gebouwd hebben zich goed gehouden en hebben vrijwel geen schade. 

Terwijl Mulanje herstelt, zullen we ons richten op klimaatbewuste oplossingen die moeten worden geïmplementeerd voor nu en in de toekomst. Voor ons betekent dit onder andere: minder afhankelijkheid van hybride zaden en kunstmest creëren, verbeterde bodemgezondheid bewerkstelligen, grotere gewas diversiteit nastreven, zorgen voor herbebossing en het bouwen van sterkere latrines.

Vaak krijgen we de vraag waarom een ziekenhuis, of specifiek wij als tropenartsen, zich bezighouden met duurzame landbouw en herbebossing. Ik hoop dat u het antwoord nu hebt gekregen!”