Sinds 1963 verleent het katholieke bisdom zorg aan patiënten uit Ndala
en omstreken. Al na enkele jaren werden zij gesteund door Nederlandse
artsen, die eerst via Memisa kwamen en de laatste jaren via Tweega.

In januari 2013 viert Ndala haar 50-jarig jubileum. Sowieso een
mijlpaal, maar het betekent ook het einde van de continue aanwezigheid
van een Nederlandse arts. Eind 2012 zal een lokale arts zijn
geneeskunde studie afronden en zal dan de eerste lokale universitair
opgeleide arts zijn die in Ndala werkt. Onze Tweega arts Rob verlengt zijn uitzending daarom tot januari zo dat hij het werk goed kan overdragen aan zijn nieuwe Tanzaniaanse collega!