Arie en Lisanne Glas (beiden tropenarts) zijn al vier jaar door Tweega uitgezonden naar Mulanje Mission Hospital in Malawi. Arie is directeur van het ziekenhuis. Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en geeft veel trainingen en onderwijs aan het lokale personeel.
Voor deze uitzending krijgt Tweega Medica sinds najaar 2019 funding via de AFAS Foundation.
Arie en Lisanne leveren een zeer duurzame en belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg voor een  heel district in Malawi. 

“Het was een moeilijk begin van het jaar voor Mulanje Mission Hospital. Ons ziekenhuispersoneel heeft hard gewerkt sinds de tweede golf die afgelopen januari begon. Ondanks de langzame stijging van COVID-19 tijdens de eerste golf, ondervonden we deze keer een veel grotere patiënten stroom. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de meer besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant.
Enkele cijfers: Sinds januari hebben we zo’n 500 gevallen van COVID-19 gediagnosticeerd in het district van Mulanje. 30 patiënten werden opgenomen op onze COVID-afdeling met een mediane leeftijd van 62 jaar, 65% was man. Van deze COVID-19 opnames had 54% procent een hoge bloeddruk, iets minder dan de helft was niet bekend voor de opname. Van de opgenomen patiënten had 35% diabetes, hiervan was iets meer dan de helft niet eerder gediagnosticeerd. Helaas is 30% van de patiënten overleden.

De capaciteit van intensive care bedden is klein in dit land, doorverwijzen voor verdere intensieve zorg is dus meestal niet mogelijk. Ondanks de beperkingen is er echter wel veel dat we kunnen doen. Als Tweega dokters hebben we een goed lopende isolatieafdeling opgezet met een betrouwbare zuurstoftoevoer en met de benodigde medicijnen en apparatuur. We hebben nog wel plannen om deze te verbeteren, aangezien een derde golf zeer waarschijnlijk in aantocht is.

De effecten van COVID-19 zijn veel groter dan alleen de opnames van ernstig zieke patienten. Voedselonzekerheid, een toename van kind-huwelijken en een afname van andere gediagnosticeerde ziekten zijn enkele van de secundaire effecten van COVID-19. Via ons Sustainable Livelihood-programma helpen we boeren om de voedselonzekerheid aan te pakken en via radioprogramma’s moedigen we mensen aan om naar het ziekenhuis te komen voor hun controle of als ze ziek zijn.
Zeer verontrustend: we hebben een verdubbeling van onze tienerzwangerschappen gezien. Was in 2019 20% van de zwangeren een tiener, in 2020 is dit gestegen naar 41%. Dit is hoogstwaarschijnlijk het verwoestende effect van de sluiting van de scholen als gevolg van de pandemie. Het nieuwe programma dat we dit jaar zullen uitrollen voor de preventie van tienerzwangerschappen komt daarmee dus op het juiste moment.
De cijfers met betrekking tot hypertensie en diabetes geven aan dat er een grote behoefte is aan preventie en controle. Meer dan ooit moeten we onze bevolking bereiken en die patiënten opnemen in onze kliniek voor niet-overdraagbare ziekten (NCD) om hun bloeddruk en suikerspiegel onder controle te houden. We zijn daarom bezig om deze kliniek te verbeteren en hopen meer nieuwe patiënten te kunnen includeren.
We zijn blij aan te kondigen dat we in maart met de vaccinaties zijn begonnen, geweldig om met dit vaccin patienten te kunnen beschermen tegen ernstige COVID-ziekte!
Het is duidelijk dat het aanpakken van deze pandemie een holistische aanpak vereist. Wij als Tweega dokters proberen daarom ons steentje bij te dragen en willen Tweega en haar partners bedanken voor hun deelname aan deze strijd.”