Arie en Lisanne Glas (beiden tropenarts) zijn al ruim vier jaar door Tweega uitgezonden naar Mulanje Mission Hospital in Malawi. Arie is directeur van het ziekenhuis. Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en geeft veel trainingen en onderwijs aan het lokale personeel.
Voor deze uitzending krijgt 
Tweega Medica sinds najaar 2019 funding via de AFAS Foundation.
Arie en Lisanne leveren een zeer duurzame en belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg voor een  heel district in Malawi. 

“Vanuit Malawi een korte update. Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Sinds de coronacrisis hier wat is overgewaaid hebben we stappen kunnen zetten met de volgende projecten in en om het ziekenhuis.

Arie heeft veel tijd en energie gestoken in een upgrade van het solar (zonne-energie) systeem. Er zijn meer dan 200 zonnepanelen geplaatst met toebehoren, wat er toe zal leiden dat MMH grotendeels schone (en gratis) energie gebruikt! De betrouwbare stroomvoorziening zal naar verwachting ook zorgen voor een langere levensduur van computers en elektrische apparaten, en levensreddende medische apparatuur voorzien van stroom, 24/7.

Lisanne werkte verder met het team aan de preventie van tienerzwangerschappen, en het weer naar school helpen van jonge meiden die moeder geworden zijn. Dit is een complex probleem, maar na een aantal jaar sterk focussen hierop wordt het normaal om over te spreken in de gemeenschap en lijkt er openheid te zijn om hier echt aan te gaan werken.

Hiernaast wordt er bij het ziekenhuis een multifunctionele ruimte gebouwd; bestaande uit een nieuwe oogzorg-kliniek, een tandzorg-kliniek en fysiotherapie-zaal. Zowel oogzorg als fysiotherapie zijn nieuwe toevoegingen aan het palet van zorg dat MMH kan bieden. Om de nieuwe staf te huisvesten worden ook drie nieuwe huizen gebouwd; bijna klaar!

Gisteren had Arie dienst in het ziekenhuis op een vrije dag. Om half één werd een heel ziek kind binnengebracht met een erg opgezette buik. Dit patiëntje kwam direct naar de kinderafdeling;  recent gerenoveerd waarbij ook staftraining gegeven is en nog meer trainingen zullen volgen. Er is een nieuwe high-dependency afdeling voor heel zieke kinderen gebouwd en de verpleging volgt momenteel stages op de grote kinder-intensive care in het tertiaire ziekenhuis in Blantyre.

Dankzij de goede staftraining, met name herkennen van alarmsymptomen, werd de arts (Arie dus) direct gebeld. Een infuus was al geplaatst en we konden meteen beginnen met de resuscitatie. Na het plaatsen van de nodige catheters en lijnen was de rontgenfoto ook zo gedaan. Deze liet een afsluiting van de dunne darm liet zien. Een echt spoedgeval wat direct hulp nodig heeft!

MMH is deel van een regionaal chirurgisch forum via een app; waarmee we direct overlegden met de kinderchirurg in de stad. Binnen twee uur was de patient gestabiliseerd en op transport, om diezelfde avond geopereerd te worden. We verwachten een volledig herstel.

Een casus als deze laat goed zien dat voor optimale tropische geneeskunde alle schakels moeten kloppen. Adequate voorlichting aan ouders, zodat zieke kinderen op tijd gebracht worden, en ouders het vertrouwen hebben dat hun kind in goede handen is. Een effectief dienstrooster en daadwerkelijk staf in het ziekenhuis op een vrije dag. De juiste medische materialen, betrouwbare stroomvoorziening, water en riolering. Adequate afdelingen met de juiste protocollen, werkende apparatuur en getrainde en gemotiveerde staf. Goede actieve relaties met de collega’s in een tertiair ziekenhuis, en een ambulance met een tank vol diesel om een ziek kind direct te kunnen overplaatsen.

Als dit allemaal in elkaar grijpt, dan kan er ook in Malawi prima medische zorg geleverd worden. En daar gaan we elke dag voor! We zijn blij en dankbaar met jullie steun om dit prachtige werk te mogen doen!”