Tweega Medica is blij met deze nieuwe uitzending naar een nieuw land Malawi! Malawi is een heel arm land en er zijn chronisch te weinig dokters; net als in Tanzania (beide landen: 2 dokters per 100.000 inwoners). De dokters die er zijn werken vaak liever in de stad omdat daar meer voorzieningen zijn, ze daar beter betaald worden en er een betere infrastructuur bestaat. De plattelandsziekenhuizen, die juist de arme rurale bevolking van zorg voorzien, kampen daardoor met grote personeelstekorten. De Tweega missie is nu nét om op die plekken waar het het hardste nodig is, langdurige ondersteuning te bieden door het uitzenden van een goed getrainde tropenarts.

In januari 2017 zullen Arie en Lisanne Glas (beiden tropenarts) namens Tweega Medica in Malawi aan de slag gaan in het zuidelijk gelegen Mulanje Mission Hospital. Mulanje is een bekend bergmassief en ook een dichtbevolkt, arm plattelandsgebied tegen de grens met Mozambique.
Arie en Lisanne hebben twee dochters (hun jongste kindje zal bij vertrek een aantal maanden oud zijn). Het artsenkoppel is al tijden druk bezig met de praktische voorbereidingen voor de reis: spullen uitzoeken, registratie regelen in Malawi en een taalcursus Chichewa.

In Mulanje zullen ze als medical officers basiszorg gaan leveren aan de bevolking rondom Mulanje, samen met een team van 2-3 buitenlandse artsen en Malawische ‘clinical officers’. Het ziekenhuis telt 250 bedden en is het verwijsziekenhuis voor de omgeving voor de verloskundige patiënten. Onderwijs zal vanaf het begin een belangrijk deel van het werk van de beide tropenartsen zijn, onder andere tijdens wekelijkse onderwijsmomenten, dagelijkse overdrachten en door middel van supervisie van een netwerk van klinieken. In de toekomst wacht er waarschijnlijk ook een rol binnen het management.

Mulanje Mission Hospital is actief in de preventieve gezondheidszorg in de regio. Zo zijn er projecten rondom schoon drinkwater, landbouw en ondersteuning bij ondervoeding. Een mooi voorbeeld van de aanpak is dat de moeder van ieder kind dat met ondervoeding wordt opgenomen, gedurende een week een interne cursus ‘tuinieren en gezond voedsel’ ontvangt. Daarnaast zijn er projecten in de lokale gevangenis en is er een fabriekje op het ziekenhuisterrein om bijvoeding op basis van pinda’s te produceren.