Arie en Lisanne Glas (beiden tropenarts) zijn nu bijna vier jaar door Tweega uitgezonden naar Mulanje Mission Hospital in Malawi. Arie is directeur van het ziekenhuis. Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en geeft veel trainingen en onderwijs aan het lokale personeel. Vanwege ziekte van hun jongste dochter en de reisbeperkingen door de corona pandemie is het koppel afgelopen jaar maanden lang in Nederland geweest. Vanuit hier zijn ze echter onverminderd doorgegaan met werken voor Mulanje Hospital en hebben ze veel projecten van de grond gekregen omdat er gelukkig ook veel zaken digitaal geregeld of begeleid kunnen worden.
Gelukkig zijn ze inmiddels terug in Malawi en daar weer volop aan de slag!
Voor deze uitzending krijgt Tweega Medica sinds najaar 2019 funding via de AFAS Foundation. Uiteraard zijn we hier zeer dankbaar voor.
Arie en Lisanne leveren een zeer duurzame en belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg voor een  heel district in Malawi. 

“Als ik (Lisanne) tijdens mijn nachtdienst gebeld wordt omdat de bevalling van een jonge aanstaande moeder niet vordert en ze daarom een keizersnede nodig heeft, droom ik van een toekomst waarbij deze groep meiden de keuze heeft om niet zo jong zwanger te worden.
Jonge meisjes zijn op lichamelijk gebied nog niet volledig ontwikkeld waardoor de baby al gauw te groot is voor het nog nauwe bekken. Ook dit meisje van 15 jaar kan daardoor niet op een natuurlijke wijze bevallen, de baby moet gehaald worden met een keizersnede, met alle risico’s van dien.
Wat ben ik blij dat deze droom de afgelopen maanden meer vorm heeft gekregen! Met een team zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met een programma ter preventie van tienerzwangerschappen. De prevalentie van tienerzwangerschappen is sinds COVID-19 flink gestegen vanwege de tijdelijke stop van scholen, maar daarnaast is dit al een langer bestaand probleem.
Kinderen krijgen en hebben in de adolescentie is geassocieerd met een slechtere gezondheidsuitkomst en een lager opleidingsniveau en sociaaleconomische status van zowel moeder als kind. Daarnaast is er een hoger risico op complicaties tijdens en na de zwangerschap en bevalling, zoals vesicovaginale fistels (een abnormale verbinding tussen de urineblaas en de vagina) en de daar mee gepaard gaande urine incontinentie. Uit onderzoek is ook gebleken dat jonge moeders een aanzienlijk hogere kans hebben op het krijgen van baarmoederhalskanker en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) zoals HIV.
Genoeg reden dus om tienerzwangerschappen te proberen te voorkomen!

Omdat dit thema een cultureel gevoelig onderwerp is, was het bij de start van dit programma van belang om een breed draagvlak te hebben. We hebben daarom medewerking gezocht van de senior chief van dit district, de lokale kerk, divers ziekenhuispersoneel, jeugdcentra en van de basis- en middelbare scholen.
De afgelopen tijd hebben we op een traditionele dans- en gedichtencompetitie, een meiden-conferentie en op 20 verschillende scholen veel kunnen vertellen over seksualiteit en over preventie van zwangerschappen en SOA’s.
De jeugd is erg betrokken en open. Onder veel gegiechel en gelach worden sommige intieme maar legitieme vragen gesteld. Ik heb vooral meegedacht met het opstellen van het programma en aan de jeugd verteld over HIV, SOA’s en baarmoederhalskanker.
Ook hebben we in verschillende dorpen groepsdiscussies gehouden waar we het met ouders en dorpshoofden hebben gehad over het probleem rondom tienerzwangerschappen en het versterken van de jeugd. In de dorpen hebben we nu jeugdmentoren die ook gratis condooms kunnen verstrekken.
In het jeugdcentrum bij ons ziekenhuis bieden we jeugdvriendelijke gezondheidszorg aan, de jeugd kan laagdrempelig een zwangerschapstest doen en op SOA’s getest en eventueel vervolgens behandeld worden. Ze hebben daarnaast vrije toegang tot anticonceptie.
Volgend jaar hopen we verder te gaan met dit programma. Er is nog een lange weg te gaan. Naast dat we op een goede en veilige manier keizersnedes bij deze meiden uitvoeren, kunnen we nu ook wat betekenen in de preventie van deze tienerzwangerschappen!”