Een boma is de kring van hutten van familieleden. Tussen de hutten zijn afrasteringen gemaakt waardoor het geheel een veilige plaats is voor de vrouwen, kinderen en jonge dieren. De krijgers kunnen met een gerust hard met het vee naar groene weiden trekken omdat ze weten dat hun familieleden binnen de boma beschermd zijn tegen wilde dieren.

Maasai Boma

Tweega Medica heeft ook zo’n kring nodig die om haar heen staat om haar missie te beschermen en te versterken. Leden van de boma geven – binnen een select gezelschap – financiële zekerheid en zijn een ruggengraat met ideeën voor de toekomst.

Om het jaar willen we een bijeenkomst organiseren waarbij twee sprekers worden uitgenodigd om een specifiek onderwerp gerelateerd aan onze missie vanuit diverse hoeken te belichten. Na de lezing hopen wij een productieve discussie op gang te brengen tussen de Boma-leden, waardoor een ieder nieuwe inzichten op doet en de slagvaardigheid van de stichting vergroot kan worden.

Uw jaarlijkse giften zullen direct en volledig besteed worden aan de uitzending van een artsenkoppel. Wij willen in de toekomst de band tussen de artsen en u als boma-lid verder gaan versterken. Als boma-lid heeft u ook de unieke gelegenheid om uitgenodigd te worden door het artsenkoppel om het afgelegen ziekenhuis te komen bekijken. U kunt dan met eigen ogen zien en ervaren welke rol Tweega ter plekke speelt, en zien hoe uw donaties een verschil maken ter plekke.

Omdat wij de boma-leden als een soort aandeelhouder / deelgenoot van de Stichting Tweega Medica zien, zijn er wel voorwaarden verbonden aan het boma-lidmaatschap. Voor meer informatie hierover kunt u ons contacteren. Wij kijken van harte uit met boma-leden onze organisatie te verstevigen.