Rian Jager, tropenarts, is door Tweega Medica uitgezonden naar het ziekenhuis in Sengerema sinds het voorjaar van 2018 en is nu 4 jaar een geweldige continue factor in het ziekenhuis. Hieronder vertelt ze:

“Deze maand vierde ik mijn 4 jarig lustrum in Sengerema. Als ik denk aan hoe ikzelf en het ziekenhuis veranderd zijn in de afgelopen 4 jaar voel ik me erg trots op wat we allemaal hebben bereikt. De NICU is volledig verbouwd, we hebben sponsoren voor de meest schrijnende thema’s in het ziekenhuis zoals brandwondenzorg en ondervoeding en over een week is het nieuwe gebouw af waar het consultatiebureau en de prenatale-zorg-kliniek naartoe gaan verhuizen. De ruimte die vrijkomt zal worden verbouwd tot een spoedeisende hulp, het project waar ik 4 jaar geleden al van had bedacht dat dit onmisbaar is in het ziekenhuis. Omdat de patiënten in een laat stadium van hun ziekte aankomen in het ziekenhuis is het van groot belang dat snel de juiste diagnose gesteld wordt en de juiste behandeling wordt ingezet. Op dit moment wordt een klein kamertje met 3 bedden gebruikt als spoedeisende hulp maar ontbreken de meest belangrijke levensreddende apparaten zoals zuurstof cylinders en monitors. Ook is de ruimte te klein om goede zorg te kunnen leveren en worden patiënten vaak te vroeg naar de afdeling overgebracht om ruimte te maken voor nieuwe patiënten die binnenkomen, zonder dat er een juiste behandeling is ingesteld.

De afgelopen jaren heb ik al veel geïnvesteerd in het opleiden van het lokale personeel in het herkennen van de meest levensbedreigende symptomen en het snel instellen van behandeling, zoals met de ETAT- cursus voor spoedeisende hulp voor kinderen en de ABCDE-cursus voor opvang na trauma. Na de verbouwing zal de spoedeisende hulp 7 bedden hebben en is er genoeg ruimte om patiënten goed in kaart te brengen voordat ze naar de afdeling worden gebracht. Als dit straks wordt gerealiseerd zal de kwaliteit van zorg enorm toenemen.


Het onderzoek waar ik vorige keer over vertelde is nu in volle gang. Samen met Fleur Gooren, tevens tropenarts die in het zuiden van Tanzania heeft gewerkt, hebben we de bestaande nationale en internationale richtlijnen voor geboortezorg aangepast aan de lokale situatie in Sengerema. Ook zijn we begonnen met de introductie van het MOYO-device, een klein apparaatje dat de hartslag van de ongeboren baby continu weergeeft. Door middel van trainingen met deze richtlijnen hopen we hiermee de geboortezorg te verbeteren en de babysterfte vlak na de geboorte terug te dringen. Het komende jaar zal ik druk blijven met het geven van trainingen in het ziekenhuis om de zorg te verbeteren, en hopelijk kunnen we volgend jaar aantonen dat dit daadwerkelijk is gelukt.

Terwijl deze projecten vorm aan het krijgen zijn of bijna zijn afgerond, is er altijd weer ruimte om na te denken over nieuwe verbeterprojecten. Ik kan geen rondje lopen in het ziekenhuis zonder dat nieuwe plannen zich vormen. Zo is er het plan om in het ziekenhuis te starten met een elektronisch patiëntendossier. Hier zitten nog wel veel haken en ogen aan, aangezien onze lokale staf niet is opgeleid met computers, en daarnaast zitten we vaak met stroomstoringen. Ook is de stroom die binnenkomt erg onstabiel. Hierdoor gaat de gevoelige apparatuur van het ziekenhuis snel kapot. We zouden daarom heel graag zonnepanelen aanschaffen voor het ziekenhuis om zo alles van stabiele en groene energie te kunnen voorzien. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een sponsor. Kortom, er valt altijd nog wat te verbeteren en het werk is nog lang niet klaar!”

Rian samen met MOIC dr Marie José Voeten