Arie en Lisanne Glas (beiden tropenarts) werken al weer ruim anderhalf jaar in het Mulanje Mission Hospital in Malawi. Arie vertelt:

“Weer een bericht uit Mulanje! Het is een prachtig seizoen. De zware regens zijn voorbij, af en toe valt er nog een flinke bui. Het is hoogseizoen voor de theeplanters, en de theevelden liggen er fluorescerend groen bij. Een schitterend gezicht tegen de achtergrond van Mount Mulanje.

Het gaat ons goed, alle vier zijn we goed gezond. De drukste tijd van het jaar begint langzaam wat rustiger te worden – vanaf november, na onze terugkeer uit Nederland hebben we hard gewerkt om alle patiënten goed te kunnen helpen. De piek qua werkdruk heeft te maken met meer gevallen van malaria, luchtweginfecties en andere ziektebeelden in het natte seizoen. Zoals u mogelijk gehoord heeft is er een cholera-epidemie geweest in Malawi, waarbij enkele tientallen doden zijn gevallen. Er zijn duizenden mensen besmet geraakt doordat onveilige waterbronnen vervuild zijn geraakt tijdens de hevige regens. Ook in Mulanje hebben we een aantal verdachte gevallen behandeld die gelukkig allemaal genezen zijn. Ons team van Primary Health Care gaat in zo’n geval direct naar de woonplaats van de patiënt toe, om daar het water te testen op aanwezigheid van de cholera-bacterie en de bron zo nodig af te sluiten. De hoop is dat de epidemie nu weer uit zal doven met het einde van de regens. Voor een definitieve oplossing is meer nodig; veilig en schoon drinkwater en toiletvoorzieningen voor iedereen. Binnen ons verzorgingsgebied van bijna 100.000 inwoners werken we daar continu aan.

Een groot succes binnen ons ziekenhuis is het malariabestrijdingsprogramma. Door een aantal jaar achtereen huizen te behandelen met een bestrijdingsmiddel en ook stilstaand water te behandelen hebben we een enorme reductie in malariagevallen gezien. Zo veel zelfs, dat er dit jaar maar één patiënt aan overleden is. Waren er vroeger uitschieters van 60-70 kinderen met malaria op de afdeling, nu is het al druk als er 20 kinderen in totaal liggen. Deze resultaten laten zien dat het mogelijk is malaria bij de wortel aan te pakken!

Lisanne en ik zijn beiden het meest bezig met patiëntenzorg. Lisanne heeft de afgelopen maanden op de mannenafdeling gewerkt, waarbij ze steeds samenwerkte met een lokale arts (clinical officer). Ze heeft er veel energie geïnvesteerd in het coachen van hem, en in goede wondzorg en huidtransplantaties. Chronische wonden vergen een specifieke aanpak al naar gelang de aard van de wond – dit was onderwerp voor een onderwijsochtend. Als een wond dan eindelijk geheeld is en ook bedekt kan worden met een huidtransplantaat is dat echt een overwinning! We ontdekken iedere keer weer, hoeveel we lokaal kunnen doen met de middelen die we hebben, mits de aandacht en discipline er is. Onze taak is dan steeds om de lokale staf te inspireren en enthousiast te maken om de zorg te verbeteren of op goed niveau vast te houden.

Ik (Arie) heb op de verlosafdeling gewerkt. Een belangrijk project voor mij van de afgelopen maanden was het opzetten van oefeningen van spoedsituaties. Dit naar aanleiding van meerdere audits na slecht afgelopen situaties op de verlosafdeling. We oefenen de echte spoedsituaties, zoals hevige bloedingen of stuitgeboorten, wekelijks met het protocol in de hand en met een acteur als patiënt. Hilarisch meestal en heel goed voor de kwaliteit van zorg.

Ik ben inmiddels medical officer-in charge, dat wil zeggen hoofd van het patiëntgebonden deel van het ziekenhuis. Dat betekent ook aansturen van onder andere de apotheek, het hoofd van de lokale artsen, organiseren van onderwijs, roosters, het laboratorium, etc. Daarbij komt er steeds meer communicatie met donoren en andere partners op mijn weg.

We hebben recent in overleg met het bestuur besloten om na dit jaar nog drie jaar aan te blijven. Vanwege het terugtrekken van de huidige ziekenhuisdirecteur vanwege pensionering zal ik dan ook de rol van ziekenhuisdirecteur op me nemen. Een stevige beslissing, maar ook een die ons rust geeft. We zijn er van overtuigd dat een langdurige toewijding nodig is om structureel verandering mogelijk te maken in de rurale Afrikaanse ziekenhuizen. Dan is er echt veel mogelijk!”

Voor het financieren van deze extra drie jaar zal Tweega Medica de komende tijd sponsoring zoeken.