Hoe snel kun je carrière maken? In Tanzania soms ongewild erg snel; zeker als je in een afgelegen gebied gaat waar niemand anders heen wil. Toen ik een klein half jaar in Wasso zat veranderden er in korte tijd veel dingen. In november ging een collega arts we en in januari ging ook onze chirurg weg. Maar naast chirurg was hij ook de ziekenhuisdirecteur. Omdat er niemand anders beschikbaar was voor deze functie werd mij gevraagd of ik dit tijdelijk wilde waarnemen.

Het betekende een forse verandering van mijn dagelijkse werk. Naast er zorg voor dragen dat mijn eigen medisch handelen, werd ik nu ook verantwoordelijk voor het medische handelen van het overige personeel. De grootste uitdagingen lagen echter op administratief gebied. Bij de overdracht bleek het ziekenhuis een schuld te hebben van zo’n 100,000 Euro – voor Tanzaniaanse begrippen een niet te overbruggen bedrag. Naast financiële problemen waren er ook nog andere grote uitdagingen. De afgelopen jaren was er alleen maar ad hoc gehandeld in veel zaken, met weinig documentatie of visie. Een van de eerste uitdagingen die ik aan ging was het creëren van een organisatie structuur binnen het ziekenhuis zodat duidelijk werd wie waar voor verantwoordelijk was en wie wat superviseerde; een uitdaging met vele gevoeligheden eraan verbonden.

Administratieve uitdagingen

Administratieve uitdagingen te over

Een goed management team om je heen krijgen is hierbij van groot belang. Gelukkig zou er enkele maanden later een Zwitserse administrator mij hierin komen ondersteunen. Naast hem was er nog een boekhouder en een verpleegkundig hoofd met wie ik samen het management team zou vormen. Natuurlijk wil je juist in een ziekenhuis dat meer uitdagingen kent dan andere ziekenhuizen in de stad, juist een heel sterk team hebben. Maar dit is juist in deze afgelegen gebieden moeilijk voor elkaar te krijgen. Een verpleegkundige kan bijvoorbeeld overal een baan krijgen in Tanzania door het landelijke gebrek aan geschoold personeel. Het is een bijzondere uitdaging om haar te motiveren om naar een afgelegen plek als Wasso te krijgen, waar ze meer dan 12 uur rijden van haar familie zit, geen elektriciteit heeft en een slecht mobiel netwerk. Momenteel hebben we daarom ook maar 1 verpleegkundige voor 15 bedden. In Nederland hebben we gemiddeld 1 verpleegkundige per ziekenhuisbed. onze 155 bedden; in Nederland hebben we ongeveer 1 verpleegkundige per 2 ziekenhuisbedden.

Het directeurschap zat dus vol met uitdagingen, maar aan de andere kant ook met veel mogelijkheden om verbeteringen door te voeren. Anderhalf jaar later kon ik de volgende presentatie maken over enkele aanzienlijke vorderingen die we gemaakt hadden.

 

 

De insteek voor Tweega Medica is echter altijd gebleven om dit soort functies aan de lokale mensen over te laten. Daarom heeft de stichting bij het lokale bisdom aangedrongen om ook werk te maken van mijn opvolging; mijn directeurschap was immers alleen bedoeld als interim werk. Na een kleine twee jaar werd er daarom door het bisdom een nieuwe ziekenhuisdirecteur aangesteld. Helaas werd er nog steeds geen lokale arts gevonden voor deze baan en werd het een Italiaan.