Afgelopen zondag vierde stichting Tweega Medica haar 15-jarig bestaan in strandpaviljoen Timboektoe in Wijk aan Zee. (Oud) Tweega-Artsen, donoren, belangstellenden, vrienden, bestuursleden en leden van de Raad van Advies haalden een middag herinneringen op en smeedden nieuwe plannen voor de toekomst. Het bruiste van de energie!

Er waren presentaties door voorzitter Christian van Rij, bestuurslid Jonas Rosenstok en oud-Tweega arts Yadira de Groot-Roggeveen. Ook Lara Schreuders (15 jaar bestuurslid en nu overgaand naar de Raad van Advies) en Clara van Karnebeek (oprichtster van de stichting en lid van de Raad van Advies) spraken mooie woorden als organiserend comité van deze feestelijke middag.

Tweega Medica wil heel graag alle donoren, oud Tweega artsen, oud-bestuursleden, oud-betrokkenen van de stichting en belangstellenden hartelijk danken voor de afgelopen jaren en we hopen nog lang door te kunnen gaan met een steentje bij te dragen aan de verbetering en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in plattelandsziekenhuizen in Oostelijk Afrika. Dit doen we door middel van het uitzenden van gespecialiseerde tropenartsen die op duurzame wijze aan capaciteitsopbouw werken en kennisoverdracht en verbetering van kwaliteit van zorg bewerkstelligen met een focus op moeder- en kindzorg.

Last but not least danken we heel hartelijk Lara Schreuders en Clara van Karnebeek voor het organiseren van dit mooie jubileum.