Tweega bestuurslid Lennard Hiltermann organiseert (inmiddels al de derde keer) in januari 2018 een nascholing naar Tanzania met de WDH (werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen) Oude Ijssel. Een groep van 40 huisartsen en specialisten krijgt er nascholingsonderwijs over gevarieerde onderwerpen en bezoekt Tweega ziekenhuizen ter plaatse. Op deze manier proberen we meer mensen bekend te maken met het werk van Tweega Medica en aandacht te genereren voor waar wij als stichting voor staan.

Hands-on gespecialiseerde tropenartsen aan het bed, met een focus op Moeder- en Kindzorg en goede kennisoverdracht in die plattelandsziekenhuizen in Oost-Afrika waar de nood hoog is maar dokters schaars zijn.

Zeer waarschijnlijk zullen er nog meer nascholingsreizen volgen; ook andere WDH’s zijn enthousiast!